Kromě výuky v měsíci listopadu se naší žáci věnovali různým kulturním, sportovním, poznávacím a společenským aktivitám.

2. 11. jelo 35 žáků třetí a čtvrté třídy na divadelní představení Ferda Mravenec v novojičínském divadle. Na čtenářskou besedu do místní knihovny zavítali 11. 11. osmáci a 22. 11. prvňáčci. Nejdále se vydali čtvrťáci a páťáci, protože 16. 11. jeli poznávat Prahu v programu Po stopách Karla IV.

Kulturní obohacení přinesl druhákům 10. listopadu výchovný koncert rožnovské ZUŠ, 24. listopadu pak výtvarná dílna, na níž se děti ze 2. stupně dověděly více o technikách plstění a krakelování.

Členové ze souboru Valašenka se na svém soustředění 21. – 22. 11. připravovali na své předvánoční vystoupení ve Stříteži a ve Vidči.

Věnujeme se i sportu. 14. 11. zahájili prvňáčci svůj plavecký výcvik. 16. 11. si šesťáci se svou třídní byli v Rožnově p. R. zahrát bowling. Starší (8. – 9. tř.) i mladší (6. – 7. tř.) žáci se zúčastnili okrskového kola ve florbale a starší žáci byli úspěšní a vybojovali si postup do okresního kola, kde skončili 4. ve skupině.

Přihlášení žáci z 8. a 9. třídy soutěžili ve školním kole Dějepisné olympiády zaměřené tentokrát na numizmatiku. Zvítězil a do okresního kola postoupil Petr Mičkal z 8. třídy.

Žáci 6., 7. a 9. třídy byli na exkurzi ve Střední škole hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě p. R. a získali zde informace o možném budoucím studiu, možnostech uplatnění v gastronomických oborech, soutěžích.

Protože skončilo 1. čtvrtletí výuky, získali představu o tom, jak si děti vedou rodiče prvňáčků 23. 11. na společné schůzce s dětmi a třídní učitelkou. Rodiče ostatních dětí se mohli na jejich práci informovat na konzultacích 1. 12. 2011.

 

 

 

Sdílet: