Tento měsíc má pro všechny kouzlo, protože nás oslovuje doba předvánoční, čas čekání na Vánoce. Ač chyběla sněhová peřina, mnohé dětem přiblížila výzdoba školy. Žáci s třídními učiteli či s učitelkami výtvarné výchovy vyzdobili své třídy, chodby a také instalovali pd vedením Jany Neradové vánoční výzdobu v jedné ze školních chodeb – naší galerii.

A jaké akce obohatily náš adventní čas? 5. prosince chodil školou Mikuláš se svou šestičlennou družinou. Navštívili všechny třídy, pro děti si připravili soutěže i odměny a čertice Bára je umně napomínala, povzbuzovala a usměrňovala.

Nejvíce práce měli členové Valašenky se svými vedoucími při přípravě vánočního programu. Nejdříve 7. 12. vystoupilo 20 malých tanečníků z Valašenky na mikulášské besídce ve Stříteži n. B. Vrcholem však byl galaprogram, s nímž se úplně všichni členové (+zpěváci vedení M. Bařinovou a hudebníci z Malého Radhoště) představili 9. prosince na dvou vystoupeních – pro školu a pro veřejnost.

Svůj mikulášský jarmark si 7. prosince uspořádali čtvrťáci a pozvali na něj všechny ze školy. O pět dní později jich osm odjelo a paní učitelkou Hladkou do Valašského Meziříčí. V kojeneckém ústavu předali svůj „sponzorský dar“ malým dětem.

Všechny nás nadchlo „adventní zastavení“ – program písní a mluveného slova našich sedmi deváťáků. 7. prosince jsme překvapeně a místy s dojetím sledovali jejich vystoupení ve školní jídelně. Téměř profesionální vystoupení.

Zvláštní vánoční besídky s rodiči i dětmi měli v restauraci Milano prvňáci a třeťáci.

Atmosféře tohoto měsíce odpovídal i Mikulášský turnaj ve volejbale 12. 12., v němž zvítězilo družstvo šesťáků, a mimořádná akce zorganizovaná panem učitelem Ludvighem – zájezd do Vídně 15. prosince. Program s názvem Vánoční habsburská Vídeň představoval prohlídku památek spjatých s Habsburky (např. hrad Hofburg), ale také návštěva proslulých vánočních trhů.

Prvňáci a druháci byli navíc 2. prosince v Beskydském divadle v Novém Jičíně, kde se jim líbila pohádka Zimní příhody včelích medvídků.

Den předtím přišli mezi osmáky a deváťáky lonští absolventi naší školy, aby jim předali své první dojmy a zkušenosti ze svých středních škol.

Přednášku s názvem Partnerské vztahy si 14. prosince vyslechli od pracovnic rožnovské Poradny pro ženy a dívky naši osmáci.

Také soutěžili. 6. prosince se na naší škole konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka, jež má část slohovou a jazykovou. Slohové téma tentokrát znělo Za dveřmi je … zbytek doplňovali a zajímavě zpracovávali soutěžící. Zvítězila a do okresního kola postoupila deváťačka Bára Škařupová. Na druhém místě shodným počtem bodů skončily osmačky E. Petruželová a K. Smutková.

Poslední den ve škole v loňském kalendářním roce si žáci užívali. V tělocvičně se střídaly sportovní tunaje, ve třídách se rozdávaly dárky, poslouchaly koledy. Po vzájemných přáních všichni spěchali domů, kde je čekaly ty pravé Vánoce v kruhu rodiny.

 

 

Sdílet: