Na hodiny přírodovědy se vždy těšíme, protože všichni máme rádi zvířátka i květinky. Již několik týdnů jsme probírali důležité ekosystémy a jejich společenstva a chystali si materiály k závěrečnému shrnutí učiva formou skupinové práce na projektech. Vypisovali jsme si informace z encyklopedií, brouzdali po internetu, sháněli barevné obrázky a podle toho, kolik měl každý materiálů k jednotlivým tématům, jsme se rozdělili do skupin. Během 2 vyučovacích hodin přírodovědy jsme vytvořili velké plakáty formátu A1, obrázky i odborný text jsme rozmístili na plochu a pozadí vybarvili suchými pastely. Nakonec se jednotlivé skupiny prezentovaly ostatním spolužákům a provedli jsme vzájemné hodnocení všech prací. A co teď s takovými velkými plakáty? Vyzdobili jsme jimi celou chodbu naproti naší třídě. Těší nás, že se u nich zastavují menší i větší kamarádi naší školy, ať už cestou do třídy s taškou na zádech nebo o přestávkách. A vy ostatní? Přijďte se také podívat …

 

T. Baslová, E. Fabiánová, D. Mazan, T. Kovářová – žáci 4.třídy

 

P.S. Milé děti – pěkná práce, zvládli jste ji na jedničku! Mám z vás opravdu radost.

 

Tř. učitelka – Dagmar Hladká

 

 

 

Sdílet: