6.1. nepřišli do naší školy tři králové, ale hned celá skupina králů. Toto milé přání nového roku si pro prvňáčky ZŠ Vidče připravily děti a paní učitelky z MŠ ve Vidči. Jsme rádi, že se paní ředitelka snaží o spolupráci s naší školou i třeba tím, že prvňáčky pozvou na divadelní představení. My jsme je na oplátku pozvali na vystoupení Valašenky, kam byla pozvána i MŠ ze Stříteže a nyní se 11.1. předškoláci obou MŠ setkají v ZŠ Vidče, aby se podívali, jak vypadá škola, do které snad budou příští rok chodit a jak probíhá výuka v první třídě. Hezké vztahy však nepanují jen mezi dětmi, ale i mezi vyučujícími těchto zařízení. 4.1. byli pozváni pan ředitel ZŠ Vidče Chrástecký a paní učitelky Slámová a Halamíková na tř. schůzku do MŠ ve Stříteži a 11.1. do MŠ ve Vidči na besedu s psychologem. Věříme, že i v nastávajícím roce se budeme tak rádi vídat, a že naše spolupráce se bude stále zlepšovat.

 

D. Halamíková

 

 

Sdílet: