Děti po vánočních prázdninách přicházejí odpočinuté a nabyté novými dojmy, ale ve škole vánoční pohodu vystřídá náročnější školní práce. Nesmějí lenošit, pokud chtějí ještě něco dohnat a vylepšit si své hodnocení za 1. pololetí. Jak dopadli, se letos školáci dověděli
31. ledna, kdy obdrželi výpisy vysvědčení. Většina jich byla určitě doma pochválena, protože 122 žáků (76 %) prospělo s vyznamenáním, 37 žáků (23 %) prospělo a neprospěl pouze 1 žák. Navíc 43 žáků bylo pochváleno (za vynikající prospěch, za práci ve Valašence, za aktivní přístup k vyučování, za práci pro třídní kolektiv…). Napomenuto bylo 5 žáků a žádná další výchovná opatření udělena nebyla.

Vzhledem k budoucnosti školy je pro nás důležité i to, kolik nastoupí budoucích prvňáčků. Proto tedy paní učitelky Slámová a Halamíková navštívily 4.1. rodičovskou schůzku
v MŠ Střítež nad Bečvou, 11.1. rodičovskou schůzku s psychologem v MŠ Vidče. Ještě před zápisem byly vše ohlédnout v naší škole děti už 11.1. A konečně 23.1. dorazily děti v doprovodu rodičů k zápisu, při němž malovaly, počítaly, poznávaly barvy a zvířátka, povídaly, zpívaly a recitovaly. Přišlo 22 dětí (16 z Vidče a 6 ze Sříteže).

Na prospěchu závisí i další směřování dětí z 8. a 9. třídy, jejichž prospěch se uvádí na přihlášky na střední školy. Ve Zlínském kraji navíc budou konat SCIO testy z matematiky, českého jazyka a obecně studijních předpokladů. Své 2 přihlášky musejí mít odevzdané na středních školách nejpozději do 15.3. O všem kolem přijímacího řízení byli rodiče informováni na schůzce ve škole a obdrželi i tiskopisy přihlášek.

Výuka byla doplněna i besedami ve školní knihovně (4., 5., 6. třída), třídním kolem recitační soutěže v 2. třídě, projektovými týdny v hodinách angličtiny ve 3. třídě na téma My family
a v přírodovědě ve 4. třídě na téma Společenstva lesa, pole a vody. Hodiny tělocviku pokračovaly novoročním volejbalovým turnajem čtveřic, v němž slavilo úspěch družstvo starších žáků Velká 6.

V lednu vládne všemu paní Zima. A tak se do království ledu a sněhu vydaly na Pustevny děti z 1. a 2. třídy, kde si prohlédly ledové sochy a také si samy zajezdily na bobech
a klouzácích. V týdnu od 16. do 20. ledna strávili společně šesťáci a sedmáci čas na lyžařském kurzu v Horní Bečvě. Všech 23 žáků pod vedením učitelů TV L. Ludvigha
a P. Drdy zvládlo základy lyžování nebo se v něm ještě zdokonalili. V závěrečných závodech mezi hochy zvítězil Lukáš Petružela ze 6. třídy a mezi děvčaty byla nejlepší Alena Mičkalová ze 7. třídy. Zima zavedla do přírody 26.1. i druháky, kteří pozorovali stopy lesní zvěře, donesli dobroty do krmelce, dívali se, jak zima mění krajinu a tvořili také zimní stavby.

V prosinci se konaly volby do Školské rady při ZŠ Vidče. Na nové tříleté volební období byly do ní nově za rodičovskou veřejnost zvoleny paní K. Dobešová ze Střítěže a J. Žemlová z Vidče. Ostatní členové v ní pracovali už v minulém období. Ve volbách byla opětovně předsedkyní ŠR zvolena paní učitelka Vlaďka Slámová.

 

 

Sdílet: