Měsícem únorem začíná v naší práci 2. pololetí školního roku. Dětem jistě přišly vhod i jednodenní pololetní a týdenní jarní prázdniny.

A protože nastala nádherná zima, chodili žáci v rámci hodin tělesné výchovy bruslit na Havránek, třeťáci pak sjížděli s boby, sáňkami, kluzáky a sáňkovacími talíři místní kopce. Zabruslit na zimní stadion v Rožnově si na konci měsíce vyjeli žáci od čtvrté až do deváté třídy.

Ani kultura nezůstala pozadu. 8. února zorganizovala paní učitelka zájezd pro zájemce z 8. a 9. třídy, pracovníky školy a veřejnost na divadelní představení Noc na Karlštejně v podání členů Divadla Jiřího Myrona v Ostravě. Připravila nám krásný zážitek. Divadlo zhlédli v MŠ
Vidče i naši prvňáčci. Do místní knihovny na literární besedy si zašli druháci a sedmáci. Práci s knihou doplnily i literární projekty o M. Kratochvílovi ve čtvrté a J. Seifertovi v 5. třídě.

14. února se ve škole konalo školní kolo recitační soutěže, jemuž předcházela třídní kola, ze kterých do školního kola postoupilo 30 dětí. Vítězi v jednotlivých kategoriích byli F. Dobeš z 1. třídy, K. Fryšarová ze 3, tř. , V. Valová z 5. třídy, K. Kozlová z 6. tř. a D. Hladká z 8.třídy.

Druháci si v rámci projektu o zdravé stravě donesli z domova zdravé svačinky, v nichž převažovaly ovoce, zelenina a mléčné výrobky. Zjistili, že se mohou obejít i bez sladkostí.

6. února do školy přišla paní Maráková – zubní dentistka, která besedovala s žáky 1.stupně o tom, jak správně pečovat o chrup. Děti poznaly, jaký význam má v péči o chrup taky zdravá strava. Nejdůležitější však bylo, že jim ukázala správnou techniku čistění zubů a chlapci a děvčata si to i prakticky vyzkoušeli..

Trochu jinou besedu měli osmáci a deváťáci. Dne 8.2. se během dvou hodin dověděli nejen o šikaně, ale i o hodnotách každého života a mezilidských vztazích od přednášející z Klubu Most.

Besedy a praktická cvičení v preventivním PEER programu Drogám a násilí říkáme ne povedou H. Řežníčková a V. Cabáková z 8. třídy, které se proto zúčastnily dvou školení: 8. a 14. 2. 2012.

Sdílet: