Dne 14.března k nám na školu opět zavítala návštěva z Valašskomeziříčského klubu Most. Tentokrát se jednalo o besedu na téma Holocaust a antisemitismus. Že se nebude jednat o žádné zábavné dopoledne, bylo vzhledem k tématu jasné určitě všem.

V první části se osmáci i deváťáci dozvěděli spoustu konkrétních informací a faktů o antisemitismu a vyvražďování Židů během druhé světové války. V druhé hodině žáci vytvořili skupiny, ve kterých společně pracovali na zadaném úkolu. Každá skupina se seznámila s pravdivým příběhem osoby, jež přežila pobyt v koncentračním táboře a tento příběh poté prezentovala ostatním. Skupina s nejlépe zvládnutým úkolem získala sladkou odměnu.

No a proč právě antisemitismus a holocaust? Po zhlédnutí krátkého filmu, ve kterém se střídaly fotografie z koncentračních táborů a záběry z extremistických akcí pořádaných v současnosti v některých našich městech, na kterých se mladí lidé otevřeně hlásí k myšlenkám antisemitismu a symbol hákového kříže berou jako projev nadřazenosti a hrdinství, si myslím, že dalších komentářů není třeba.

 

Šárka Pavlíčková

 

 

Sdílet: