Měsíc březen začal několika akcemi najednou hned první den. Čtyři děvčata odjela do
Rožnova, aby se zúčastnila okrskového kola v recitaci. Za školou visel pašík, kterého otec
a syn Dobešové s pomocníky zpracovávali v zabiječkové pochoutky. Zajímavé besedy
s českou reprezentantkou Klárou Křížovou a jejím trenérem Z. Chrásteckým ml. byli přítomni žáci 2. stupně. Zhlédli záběry ze ZOH ve Vancouveru, dověděli se více o náročnosti tréninku, o závodění i lyžařské výstroji. Vše zakončila autogramiáda.

Největšího úspěchu dosáhlo volejbalové družstvo děvčat 8. a 9. třídy ve složení:
B. Škařupová, T. Mičkalová, E. Petruželová, D. Hladká, V. Cabáková, I. Jurčová,
H. Řezníčková, I. Stavinohová a J. Šnajdrová, které zvítězilo 14. 3. v okrskovém kole na
Horní Bečvě, 22. 3. v okresním kole v Hovězí a kvalifikovalo se až do krajského kola. To
proběhlo 29. 3. v Bojkovicích. Naše děvčata vedena P. Drdou a podporována E. Mandlovou
zabojovala a obsadila za sportovní ZŠ Okružní Zlín a Gymnáziem Kroměříž krásné 3. místo.
Gratulujeme!

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka se zúčastnila Bára Škařupová z 9. třídy. Mezi
28 soutěžícími se umístila na 10. místě. Šest členů Valašenky zase soutěžilo v soutěži
Zpěváček, v níž si nejlépe vedl Lukáš Buberník a stal se náhradníkem postupujících do
dalšího kola.

Žáci 1. a 2. třídy si dvakrát vyjeli za kulturou. Nejdříve do ZUŠ v Rožnově p. R. na
výchovný koncert s dopravní tématikou a poté na divadelní představení Štěně nebo špenát do Valašského Meziříčí.

14. března proběhly na škole dvě besedy. Děti ze 3. a 5. třídy se od členů Městské policie
v Rožnově p. R. dozvěděly, jak se chovat v krizových situacích, chránit své majetky a zdraví.
Třeba při jízdě na kole. Přes klub Most byla zorganizována beseda s osmáky a deváťáky na
téma Holocaust a antisemitismus.

24. března vystoupila Valašenka s pásmem v Hážovicích, aby potěšila tamní seniory.
I za sportem jezdili žáci do Rožnova. Druháci a třeťáci na kurzy plavání a větší žáci bruslit na
rožnovský stadion.

Celý březen probíhaly přípravy na Velikonoční jarmark. Něcko se vyrábělo v době vyučování
výtvarné výchovy, pracovních činností, šesťáci spojili výrobu perníčků a vajíček se spaním
ve škole. Hodně vajíček ozdobily děti při malování vajíček 15. 3. s paní Bařinovou. A nastal
pátek 30. března. Do sálu kulturního domu připraveného p. uč. Mertovou a p. školníkem
V. Fabiánem nanosily všechny děti své výrobky. A po vyučování žáci začali prodávat
keramické sošky, kraslice, perníčky, zápichy, mazance, koláčky, obrázky, … Jistě jimi
potěšili mnohé budečské domácnosti.

A deváťáci s prvňáčky pak přešli do školy. Tam i v knihovně je čekalo pohádkové
dobrodružství Noci s Andersenem.

 

 

Sdílet: