Druhou květnovou neděli slaví svátek maminky. Za jejich lásku a péči jsme je potěšili připravenou besídkou, která se konala v naší třídě 4. ročníku dne 9. května odpoledne. Kromě vlastnoručně vyrobených dárečků a občerstvení jsme maminkám připravili moc pěkný program, který s námi nacvičila paní uč. Hladká. Každá maminka totiž potřebuje slyšet, že ji máme opravdu rádi a že si vážíme všeho, co pro nás dělá a že jí děkujeme za to, že je tady pro nás vždy, když ji potřebujeme.

Po závěrečné společné písni „Každý na světě je rád“ jsme sklidili velký potlesk a slzičky v očích našich maminek byly důkazem toho, že se jim program moc líbil.

 

Kolektiv žáků 4. ročníku

 

 

 

Sdílet: