V sobotu 19.5. byla Valašenka pozvána opět k účasti na nesoutěžní přehlídce dětských folklorních souborů. Tato se koná vždy u příležitosti kácení máje v Zubří. Přesto, že někteří členové souboru se z nejrůznějších příčin nemohli dostavit, bylo dost horko a děti vystupovaly na podiu, které nemohly vyzkoušet, představení se líbilo. Nemalou zásluhu na tom má Katka Fryšarová, která doprovázela tanečníky i zpěváky hrou na malý cimbál a housličky. Děti s rodiči si pak mohli užít pouťových atrakcí. Velké poděkování za zdařilou akci patří nejen účinkujícím, ale především vedoucím paní Ivě Mandulové, paní učitelce Pavle Smílkové a rodičům, kteří museli zanechat sobotní práce a věnovali se dětem. Věřím, že tato investice se jim v budoucnu zhodnotí.

Za soubor Valašenka D.Halamíková, ved.souboru

 

 

Sdílet: