Občané naší země i videčské děti si dny volna užívali v květnové státní svátky – 1. a 8. května. Na další svátek se však už mnohé děti připravovaly. Nemohly přece zapomenout na své maminky. Den matek je svátek rodinný, ale čtvrťáci 9. 5. a prvňáci 11. 5. si pro své nejmilovanější připravili pěkný program, který dokonce prvňáčci rozšířili a nachystali si i pro své tatínky.

Starší žáky ze 7., 8. a 9. třídy zaujalo i divadelní představení ve Zlíně s názvem Škola základ života.

V pondělí 14. Května odjeli čtvrťáci, šesťáci a sedmáci do valašskomeziříčského zámku Kinských, kde také sídlí Muzeum regionu Valašsko. Účastnili se programu seznamujícího se životem ptáků, na nějž navazovala soutěž, kterou vyhrál Jan Kubját. Druhý program pojednával o pravěku a doplňovaly ho i praktické činnosti pro děti, např. mletí mouky, tkaní látky, …

Na exkurzi do záchranné stanice pro zvířata v Bartošovicích se byli 15. Května podívat druháci a třeťáci. Cíle jiných výletů byly bližší, ale také zajímavé. Osmáci s tělocvikářem Pavlem Drdou podnikli cyklovýlet na Bystřičku a prvňáci se podívali do jízdárny pod Hradiskem a ověřili si svou statečnost jízdou na koni.

Znalosti, schopnosti a dovednosti si rozšířili páťáci v hodinách výtvarné výchovy, kdy si nabatikovali trička teplou i studenou batikou. Čtvrťáci zdokonalovali zase svou cyklistickou techniku na dopravním hřišti v Rožnově a všichni získali průkaz cyklisty. V závodě všestrannosti mládeže v Rožnově poměřili čtyři sedmáci své síly s ostatními hlídkami Rožnovska.

3. května zavítal mezi naše osmáky pan J. Lakomý z IPS Úřadu práce ve Vsetíně a podal jim potřebné informace pro příští rok ohledně volby povolání a výběru střední školy.

Ve své činnosti pokračuje i národopisný kroužek Valašenka. 19. května se jeho členové účastnili nesoutěžní přehlídky dětských souborů v Zubří. Zdařilé představení doprovázela hrou na malý cimbál a housličky Katka Fryšarová.

Paní učitelky D. Kovářová a Š. Pavlíčková v týdnu od 6. Května do 13. Května navštívily v rámci projektu Comenius Estonsko. S učiteli z partnerských škol z Belgie, Estonska a Polska zde na závěrečné schůzce koordinátorů hodnotili končící dvouletý projekt a připravovali projekt nový.

A protože v květnu už pomýšlíme na konec školního roku, začínají se děti vydávat na školní výlety. 29. května se do westernového městečka v Boskovicích vydali třeťáci, čtvrťáci a šesťáci. Zhlédli připravený program a sami si též vše prohlédli a leccos vyzkoušeli.

 

 

Sdílet: