Závěrečný měsíc školního roku bývá ve znamení zvýšené aktivity: uklízí se, píší se písemky,
zkouší se a uzavírá se klasifikace, vyjíždí se na výlety a exkurze, všichni se připravují na
prázdniny.
Měsíc začali netradiční oslavou – turnajem Ke Dni dětí naši třeťáci a čtvrťáci. A kde se byli
žáci naší školy podívat? V Brně (Špilberk, vila Tugendhat, historické centrum) byli sedmáci a
na konci měsíce také páťáci, šesťáci a deváťáci (planetárium a historické centrum). Deváťáci
spojili program ve Všemině (lanové centrum, lezecká stěna a rafty) s prohlídkou Luhačovic
a zámku ve Vizovicích. O týden později pobývali v areálu hotelu Všemina i osmáci. První a
druhá třída zase navštívila muzeum aut v Kopřivnici a cestou do ostravského planetária se děti
zastavily na mošnovském letišti. Pohodového pobytu v Ostravě si užili i osmáci. Turistiku a
hry na Radhošti si při dvoudenním pobytu vyzkoušeli navíc i páťáci.
Dívky z 8. a 9. třídy také v malé kopané soutěžily v okresním kole, kde skončily čtvrté.
Sedmáci si ve výtvarné výchově vyzkoušeli batikování, prvňáci byli v knihovně pasováni
na čtenáře a čtvrťáci si na své třídní akci v Rožnově zahráli bowling a vyzkoušeli skoky na
trampolíně.
Nejdůležitější jsou však výsledky školní práce. Jak tedy u nás dopadl školní rok? Ze 162 žáků
školy jich 120 prospělo s vyznamenáním, 41 prospělo a neprospěl 1 žák. Pochvalu či knižní
odměnu dostalo 72 žáků, 1 žák obdržel napomenutí třídního učitele.
Teď jen zbývá popřát všem hezké prázdninové zážitky, hodně sluníčka a příjemně prožité
prázdniny. Děkujeme také všem, kteří pomáhali škole či sponzorovali její akce.

 

 

Sdílet: