Přesto, že většina dětí naší školy si již užívala prázdnin, děti Valašenky reprezentovaly školu při Sečení trávy na Soláni. Opět nám pomohli ochotní rodiče, kteří věnovali čas svým ratolestem, aby je na místo dopravili a paní učitelka Pavla smílková a Iva Mandulová. Myslím si, že nelitovali, neboť bylo krásné počasí a program byl také poutavý. Mezi loukami a lesy se nesly krásné tóny cimbálové muziky Soláň a písně karlovických zpěvaček. Naši účast podpořil i pan ředitel školy pan Zdeněk Chrástecký. Celý program natáčela Brněnská televize a 22.9. bychom se měli na 2.programu objevit.
Tečku za celoroční činností Valašenky jsme pak udělali na chatě Soláň zmrzlinovými poháry.
Přesto, že jsem tam děkovala dětem, rodičům a zejména vedoucím – paní učitelce Pavle Smílkové a Ivě Mandulové, dovoluji si své poděkování zopakovat i nyní, písemnou formou.

Všem hezké prázdniny přeje Dobromila Halamíková,
ved. souboru

 

 

Sdílet: