Díky panu řediteli Z. Chrásteckému se mohla Valašenka představit 11.10.2012 v nově otevřené budově výše jmenované firmy v Zašové. A tak za doprovodu malého cimbálu K. Fryšarové a podpory cimbálové muziky Kotár, mohly děti předvést, co se za 5 zkoušek tohoto školního roku naučily. Přestože mezi účastníky byli velmi významní hosté/ jako např. pan senátor Čunek/ odhodily děti trému a předvedly veselé, zdařilé pásmo. Škoda jen, že někteří vedoucí pracovníci nevěnovali pozornost i starším Valachům, neboť jejich tance a zpěvy byly velmi pěkné.

Děti pro vystoupení připravily D. Halamiková, I. Mandulová a P.Smílková a texty sepsala paní Vičanová

 

 

Sdílet: