V měsíci říjnu doprovázela školu i výuku řada zajímavých akcí. Tak například 5. října vyvrcholila realizace projektu Památky EU a dnes zdobí chodbu školy 27 obrázků (děl našich žáků, které upomínají na jednotlivé členské země Evropské unie.

Vlastivědné a přírodovědné znalosti třeťáků a čtvrťáků obohatila exkurze (23. října) do Valašského Meziříčí, kde si prohlédli místní gobelínku, pozorovali soutok Rožnovské a Vsetínské Bečvy a poté v zámku Lešná spojovali prohlídku s výukovými programy o stromech a o životě pánů.

Znalosti z češtiny prověřila u sedmi soutěžících Olympiáda z českého jazyka, která měla na naši škole základní kolo 30. října. Zvítězil Fr. Adam, následovaly jej K. Smutková a E. Petruželová z 9. třídy. Češtinu obohacují i pravidelné čtenářské besedy, a tak tentokrát druháci v MLK měli besedu o pohádkách z celého světa.

Na besedě s cestovatelem Jiřím Kolbabou v Zubří byli 31. října šesťáci, sedmáci a osmáci.

Aktivní byli i členové národopisného souboru Valašenka a v říjnu několikrát veřejně vystupovali :

5.10 pro seniory z Vidče

11.10. v Zašové na oslavách firmy Cobbler

25.10. v Zašové pro členy zemědělského družstva

28.10. na zlaté svatbě manželů Vičanových

Pro vzájemné poznávání p. uč. Ludvigha s jeho páťáky měl význam výlet na kolech, po němž 2.10. u školy opékali špekáčky, hráli hry a ve škole strávili společně noc.

Naší žáci také sportují a účastní se soutěží. Mladší chlapci ze 6. a 7. třídy zvítězili 9. 10. v okrskovém kole v kopané. Druhý den se konala v Rožnově stejná soutěž pro chlapce z 8.-9. třídy a v ní naši zástupci obsadili 3.- 4. místo. Ve středu 17. 10. se konal školní turnaj v nohejbale za účasti 4 družstev, v němž se hrálo systémem každý s každým. Zvítězili Petr Mičkal, Jan Heryán a Martin Holiš.

Týden v Polsku prožila p. učitelka Šárka Pavlíčková. Tam se domlouvala případná další spolupráce partnerských škol. Teď záleží na tom, budeme-li do programu Comenius zařazeni a dostaneme na něj peníze.

 

 

Sdílet: