Dne 12.12.2012 se z žáků 3. třídy stali prodavači na vánočním jarmarku. Celou školou vonělo cukroví a všelijaké dobroty, které pomáhaly nosit maminky, babičky a různí rodinní příslušníci. Už od brzkého rána přicházeli do 3 třídy vybalovat, aranžovat a hlavně „ honem!“- vždyť v 8:00 otevíráme.

Nutno však říci, že třídu bylo třeba na tento významný den řádně připravit. Od listopadu jsme totiž vyráběli různé vánoční dekorace, kterými jsem po vyučování třídu zdobili a zase vyráběli a zase zdobili. Dnešní jarmareční den jsme si opravdu užili. Nejdříve jsme se podíleli s maminkami na domácí přípravě všech těch dobrot, vyrobili jsme si ceníky na zboží a pak jen matematika, matematika, matematika. Sčítání, odčítání- jen to nepoplést! Také jsme se učili vzájemné komunikaci s ostatními spolužáky a mnoha dospělými, kteří nás během dopoledne navštívili.. Bylo to, jako když hrajeme scénky v Čj v rámci slohu, jen dnes to bylo skutečné, opravdové. Výtěžek našeho jarmarku jsme částečně věnovali do třídního fondu, částečně nemocným dětem do celostátního projektu „Srdce pro děti „ což jsou děti třeba s onkologickým onemocněním, děti na vozíku, nebo s dětskou obrnou. Část peněz jsme si nechali k Vánocům pro své blízké.

Za zvuku vánočních koled jsme strávili celé dopoledne a ani jsme nechtěli věřit, jak to rychle uteklo. Závěrem chceme poděkovat všem maminkám za svědomitou přípravu jarmarečních dobrot a snad úsměv na tvářích všech návštěvníků byl známkou toho, že se náš jarmareční den vydařil. Přejeme všem hezké Vánoce a mnoho zdraví v novém roce.

 

Žáci třetí třídy a třídní učitelka Dagmar Hladká

 

 

 

Sdílet: