Myslí malých i velkých žáků v době adventní se toulají nápady na dárečky pro blízké, vybavují se jim jejich přání, těší se na vánoční svátky a vše pěkné, co je provází. I ve škole se mnohé činnosti přizpůsobují tomuto mnohými očekáváními naplněnému času.

A tak 5. prosince mikulášská obchůzka deváťáků nezapomněla na žádnou třídu, kterou nejstarší žáci potěšili hrami a soutěžemi, čerti si pak na chvíli odnesli některé živější žáky. Mikulášský volejbalový turnaj o dva dny později byl předehrán zápasem v přehazované mezi šesťáky a sedmáky. V samotném turnaji zvítězilo družstvo devaťaček ve složení D. Hladká, G. Sušňová, I. Stavinohová, J. Šnajdrová a E. Petruželová.

Tradiční program Valašského muzea v přírodě nazývaný Vánoce na dědině navštívili v prosinci prvňáčci, druháci a čtvrťáci. Poznali historii vánočních oslav, viděli ukázky starých lidových zvyků i práci řemeslníků, tvořících krásu Vánoc.

Všechny překvapili 12. prosince svým vánočním jarmarkem třeťáci. Připravovali se na něj více než měsíc. Část výtěžku věnovali do projektu Srdce pro děti. Podobný jarmark si o týden později uspořádali páťáci.

K vánoční atmosféře přispělo i vánoční vyzdobení chodeb a tříd, v nichž se v pátek 21. prosince konaly vánoční besídky jednotlivých tříd.

A jaké další akce provázely naši školní práci? 11. prosince přišli mezi deváťáky loňští absolventi školy, aby se podělili se svými dojmy ze středních škol. 12. prosince se v zuberské házenkářské hale zúčastnily dva týmy čtvrťáků turnaje v rámci projektu Házená do škol. 17. prosince navštívili prvňáčci v MŠ divadelní představení Pepino-Prcek. 19. prosince vystoupila pro celou školu v tělocvičně skupina Navalntym. A 20. prosince nejprve ráno poměřili třeťáci a čtvrťáci své umění ve skoku vysokém a odpoledne se v kulturním domě uskutečnilo předvánoční posezení s cimbálovkou a národopisným kroužkem Valašenka.

Kalendářní rok 2012 skončil. Školní rok však pokračuje. Ať se všem ve všem a vše daří! Provází vás štěstí, radost a slouží zdraví!

 

 

Sdílet: