Hned dvakrát jsme se v poslední době stali součástí projektu POP Univerzity Palackého v Olomouci. Tento projekt je zaměřen na popularizaci vědy na základních a středních školách. Využili jsme nabídky Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V úterý 18. prosince 2012 navštívil naši školu Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. Během přednášky „Vesmír na prahu tisíciletí“ seznámil žáky 8. a 9. třídy se základní představou tzv. standardního kosmologického modelu – modelu velkého třesku, vysvětlil, z jakých pozorování naše současné představy vycházejí. Sluneční soustava a rozpínání vesmíru byla pak dvě hlavní témata celé přednášky.

Druhou návštěvu z Univerzity Palackého si užili žáci 6. a 7. třídy v pátek 18. ledna 2013. RNDr. Renata Holubová, CSc. si pro naše žáky připravila dvouhodinovku zajímavých pokusů s jednoduchými pomůckami, všichni žáci si vyzkoušeli jednoduché experimenty s běžnými předměty – PET láhvemi, plechovkami, papírem, svíčkami atd. Tyto jednoduché pokusy se týkaly především mechaniky, termiky, termodynamiky, optiky a akustiky.

Panu Lukáši Richterkovi i paní Renatě Holubové z Univerzity Palackého děkuji za přípravu programů pro naše žáky. Na obou totiž bylo vidět, že je jejich práce skutečně „baví“…

 

Eva Mandulová

 

 

 

Sdílet: