Dne 4. 2. jsme měli besedu v knihovně. S paní knihovnicí jsme si povídali o středověkých knihovnách a o výrobě papíru z pergamenu a papyru.

Jakub Tvarůžek 3. třída

 

Pergamen je sušená a hlazená zvířecí kůže, papyrus se zase vyrábí z rostliny. Shlédli jsme také knihovnu v Alexandrii, Švédsku a v Praze. Ve velkých knihovnách nejsou knihy uloženy v poličkách, ale ve skladu.

Ondřej Jaroň 3. třída

 

Dověděli jsme se , že dříve písaři seděli a opisovali texty do knihy a iluminátoři je ilustrovali. Byla to zdlouhavá metoda a tak bylo vždy jen málo originálů.

Tomáš Knébl 3. třída

 

Paní knihovnice nás seznámila s pojmem rejstřík a ukázala nám, kde jej v knize hledat. Novinkou pro nás byl pojem ISBN, což je mezinárodní číslo knihy a podle něho se dá v knihovně hledat.

Marek Cáb 3. třída

 

Na závěr besedy jsme dostali za úkol rozdělit se do dvojic a obdrželi jsme různé knížky, ve kterých jsme měli najít základní informace – autora, ilustrátora, kdo knihu přeložil, kdy a kde byla vydaná, ISBN, obsah a rejstřík.

Klárka Mičolová 3. třída

 

 

 

Sdílet: