Po návratu z vánočních prázdnin čekalo na děti více práce, protože ověřováním jejich znalostí mělo končit 1. pololetí školního roku.

Připravoval se také zápis do 1. třídy, kterému předcházely besedy v MŠ, návštěva budoucích prvňáčků z mateřských škol ve Vidči a ve Stříteži v naší škole 14. ledna. K zápisu do 1. třídy pak 22. ledna přišlo celkem 25 dětí, které malovaly, počítaly, zpívaly a recitovaly a za odměnu dostaly omalovánky, obrázky na stěnu vyrobené osmáky, sladkosti a pamětní list.

Naši prvňáčci s druháky si 17. ledna vyjeli na zasněžené Pustevny, prohlédli si tam ledové a sněhové sochy a také si tam zasportovali. Žáčci z 1. stupně se také připravovali na recitační soutěž, jejíž školní kolo se konalo 31. ledna v jídelně školy, v jednotlivých kategoriích zvítězily Nela Gerlová z 1. třídy, Kristýna Cábová ze 3. třídy a Kateřina Fryšarová ze 4. třídy.

Hezkého zimního počasí využili zájemci ze 3. a 4. třídy a s panem učitelem Drdou (a paní učitelkou Hladkou) jezdili v týdnu od 14. do 18. ledna na lyžařský kurs na Soláň.

Zajímavé akce zajistila pro žáky paní učitelka Mandulová, protože z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého přijeli mezi naše děti 2 lektoři. Sluneční soustavu jim 18. 12. přiblížil Mgr. Lukáš Richterek, PhD. A 18. 1. s nimi RNDr. Renata Holubová, CSc. spolupracovala při dvouhodinovce jednoduchých fyzikálních pokusů. Do školy také přijela lektorka Nadačního fondu Albert paní M. Rešková, s níž se žáci seznámili se zásadami zdravého stravování a také připravili jednoduchý pokrm studené kuchyně.

Ve své činnosti pokračuje i národopisný soubor Valašenka, jehož šest členů se snažilo tancem a zpěvy zpestřit program Mysliveckého plesu. Na cimbál zahrála také čtvrťáka Kateřina Fryšarová.

28. ledna besedovali žáci ze 7. a 8. ročníku s policistou o nebezpečí závislostí.

31. ledna dostali naši žáci výpis vysvědčení za 1. pololetí, z něhož se dozvěděli, že ze 176 žáků školy jich 132 prospělo s vyznamenáním a 44 jich prospělo, neprospívající nebyl nikdo. Navíc pochvaly obdrželo 41 žáků, naopak 1 žák dostal důtku třídního učitele.

Ať úsilí a píle vydrží našim žákům i ve 2. pololetí!

 

 

Sdílet: