Minulý měsíc se na naši škole konal program Zdravá 5, kterou pořádá Nadační fond Albert a také žáci I.stupně se jej zúčastnili. Jak se dětem tato akce líbila, posuďte sami.

V pondělí 21. ledna do páté třídy přijela paní s programem Zdravá 5. Rozdělili jsme se do čtyř týmů. Dostali jsme malé domečky, do kterých jsme sbírali žetonky – zdravé pětky. Měli jsme mnoho soutěží. Hádali jsme poslepu podle chuti ovoce a zeleninu nebo různé nápoje. Paní nám vysvětlovala, co bychom měli jíst a co ne. Dala nám potravní pyramidu, o které jsme si povídali. Nakonec jsme na talířích tvořili z ovoce a zeleniny obrázky. Moc se mi to líbilo.

Eliška Fabiánová, 5 třída  

 

V pondělí 21. ledna k nám přišla paní s besedou Zdravá 5. Ukázala nám potravinovou pyramidu. Pak jsme se rozdělili do skupinek a dostali domeček, do kterého jsme dostávali za zodpovězení nějaké otázky nebo splnění úkolu žeton – zdravou pětku. Na konci se zdravé pětky každé skupiny spočítaly a skupinka, která měla nejvíce žetonů (zdravých pětek) dostala odměnu.

Radek Sušeň, 5. třída

 

V pondělí 28. ledna byla ve škole lektorka z Nadačního fondu Albert s programem Zdravá 5. Na začátku jsme probrali potravinovou pyramidu. Potom nám dávala ochutnat pití (např. čaj, coca-colu, šťávu…) a ovoce, které jsme měli poznat. Za správné odpovědi nám dala žeton. Na konci jsme si žetony spočítali a kdo měl nejvíce žetonů, vyhrál cenu.

Daniel Žemla, 4. třída

 

28. ledna u nás ve třídě byla paní s programem Zdravá 5. Vyprávěla nám o zdravém jídle a ukázala potravinovou pyramidu. Chtěla, abychom se rozdělili do pěti skupinek a dala nám do každé skupinky domeček, do kterého jsme za každou správnou odpověď dostali žeton – zdravou pětku. Dělali jsme různé ochutnávky. Pak jsme vytvořili zvířata z ovoce a zeleniny. Ten den se mi moc líbil.

Natálie Kovářová, 4. třída

 

Dnes, 28. ledna, jsme besedovali s paní Michaelou o tom, jak se má správně jíst. A o tom, co má naše tělíčko nejraději a co tělíčko rádo nemá. Proto paní Michaela přinesla potravinovou pyramidu. Na ní bylo vidět, co naše tělíčko potřebuje a co ne. Tělo má nejraději pečivo, nejlépe celozrnné. A naopak nemá rádo brambůrky a další solené či pocukrované jídlo. Potom jsme se rozdělili do skupinek po 4-5 žácích. Dostali jsme do každého týmu jednu chaloupkovou pokladničku, do níž jsme si dávali penízky. Ty jsme dostali za správnou odpověď. Nakonec jsme body počítali, jaký tým měl nejvíc bodů, dostal malou odměnu. Beseda se mi líbila.

Jakub Tvarůžek, 3.třída

 

Dnes k nám na besedu přišla paní Míša. Vyprávěla nám spoustu zajímavých věcí o zdravé výživě. Říkala nám, že máme jíst pravidelně 5 krát denně a že nejdůležitější je snídaně. Vysvětlila nám, které potraviny jsou zdravé a nezdravé. Nakonec jsme hráli hru, ve které naše družstvo zvítězilo a jako odměnu jsme dostali receptář. Beseda se mi moc líbila.

 

Veronika Malinová, 3.třída

 

 

 

Sdílet: