V měsících březnu a dubnu proběhlo několik besed určených pro děti 2.stupně, jejichž cílem byla prevence.

Kromě besed se zástupcem Policie ČR (7. a 8.ročník), proběhla 11.března beseda s paní, která do školy přijela z Poradny pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm. Tato beseda byla určena pro žáky 7. ročníku a jejím tématem byly poruchy příjmu potravy. Nejen dívky, ale také kluci si vyslechli různé rady a doporučení, jak se stravovat, ale hlavně jak předejít možným problémům, které s sebou nese touha vypadat „co nejlépe“.

V březnu a dubnu byl pro žáky 6. a 7.ročníku připraven program zaměřený na kamarádství, vztahy ve třídě a šikanu. Tento program byl rozdělen do dvou setkání. Během prvního dopoledne si děti zahrály spoustu her a činností, jejichž cílem bylo jejich bližší vzájemné poznání. I přesto, že se jedná o děti, které se znají již několik let, každým rokem do kolektivu přichází někdo nový. Dále samy děti přiznaly, že se o některých svých kamarádech dozvěděly věci, které nevěděly a netušily. Dne 5.dubna si lektorka z občanského sdružení Na Cestě připravila druhou besedu, jejímž tématem byla šikana. Opět se jednalo o čas, který spolu děti dané třídy strávily formou her a povídání o sobě a svých kamarádech. Všechny děti vědí, že ubližovat někomu je špatné. Co si ale většina z nich neuvědomuje, je skutečnost, jak bolí to, když se někomu posmívají, odmítají s ním kamarádit, nemluví s ním..

No a poslední beseda byla určena pro žáky 8. a 9.ročníku. Jejím tématem byla drogová závislost. Beseda proběhla 4.dubna. O čem beseda byla a jak se dětem setkání s panem Romanem Povalou líbilo, Vám ale blíže popíše K. Smutková v dalším příspěvku.

 

Š.Pavlíčková

 

 

 

Sdílet: