V pátek 12. dubna 2013 jsme se celá naše třída, i s naším třídním učitelem Mgr. Ladislavem Ludvighem, v 16,00 hod. sešli před školou. A už je to tady! Šli jsme si dát věci do třídy a začaly soutěže. Soutěží bylo celkem 7, soutěžili jsme v matematických dovednostech, ale i ve vědomostech z vlastivědy a zeměpisu. Po třetí soutěži jsme šli do tělocvičny, kde jsme pokračovali v soutěžích. Soutěžili jsme ve střelbě na koš, nebo vyřazovanou, nebo v sektorovém basketbale. Po basketbale jsme dokončili soutěže a sečetli body. Výherci byli jasní: 1. místo Eliška Fabiánová, 2. místo David Bařák, 3. místo Libor Balejík.

Nakonec vítěz si mohl vybrat místo, kde bude spát. Děvčata ustoupila klukům, kteří si přinesli velké doskočiště, a spali na něm, do družiny. Dívky spali na doskočišti v naší třídě.

Spát jsme šli v plánovaném čase v 21,00 hod. Ale pan učitel nás nechal ať si ještě povídáme. O půlnoci, přesně když hodiny na věži našeho kostela odbíjeli půlnoc, tak jsme se v zhaslé škole vydali na stezku odvahy. Ufff, to jsme se někteří krásně báli.

Potom už rychle všichni do spacáku a spát, i když někteří ještě občas bloudili po chodbách. Ráno nám pan učitel udělal čaj, měli jsme k němu buchtu, co nám nachystaly naše maminky. Jen děvčatům se nějak nechtělo vstávat, asi měli opět něco s nespavostí. Ostatně jako posledně. Po snídani jsme si ještě zahráli basket, uklidili společně třídu i družinu a vyrazili na cestu domů.

Bylo to super a už se těším na další třídní akci.

 

Žák 5. ročníku Radek Korenec

 

 

 

Sdílet: