Velkou část měsíce dubna zaplnily rozličné sportovní aktivity. Děti z 1. – 4. třídy dokončily kurs plavání v rožnovském plaveckém bazénu. Kurzy probíhaly už od poloviny února a při závěrečné hodině se i mnozí rodiče přesvědčily, jaký děti udělaly pokrok. V okresním kole ve volejbalu, které se 4. dubna konalo v Hovězí, skončila naše děvčata druhá. Dívky do kraje sice nepostoupily, ale všechny (A. Stodůlková, I. Fabiánová, D. Hladká, E. Petruželová, J. Šnajdrová, H. Řezníčková, I. Stavinohová, G. Sušňová) bojovaly jako lvice. Ve středu 24. dubna se chlapci zúčastnili fotbalového turnaje Coca Cola Cup ve Vizovicích, kde obsadili 4. místo. O den později si florbalisté zajeli do ostravské Čez arény, kde v turnaji ČEZ STREET HOCKEY neprošli přes 1. kolo, ale zažili atmosféru velkého turnaje.

Intenzivní byl i nácvik v souboru Valašenka, který se připravoval oslavit své 60. výročí. Předtím však děti ze souboru stihly ještě vystoupit 13. 4. pro seniory z Hážovic. Nejvýznamnější ale pro ně byla neděle 21. dubna, kdy své vystoupení za doprovodu cimbálové muziky věnovali 60. výročí trvání tohoto souboru, jímž prošlo už několik generací videčských dětí.

Pro naše deváťáky bylo nejdůležitější datum 22. a 23. 4., to totiž psali přijímací zkoušky. Byli šikovní a už koncem týdne všichni věděli, že byli na střední školy (většina na obě) přijati. V novém šk. roce budou 3 navštěvovat gymnázium, 17 maturitní obory na středních odborných školách a 1 chlapec se půjde učit autoelektrikářem.

V rámci prevence se šesťáci a sedmáci aktivně zapojili do programu konaném ve dvou dopoledních, který byl zaměřený na kamarádství, vztahy ve třídě a šikanu. Osmáci a deváťáci absolvovali zase besedu o drogové závislosti s panem Romanem Povalou.

Ani přes noc nezůstává naše škola prázdná. 5. dubna v ní zůstali druháci a prožili v ní a v knihovně při hrách a pohádkách svou Noc s Andersenem. 12. dubna proběhlo soutěživé odpoledne páťáků a pak strávili noc se svým třídním panem učitelem ve škole.

8. 4. navštívili naši prvňáci MŠ a aktivně se podíleli na programu ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka.

Mnohé děti tento měsíc vyjely i do ciziny, za poznáváním, za kulturními zážitky. Ve čtvrtek 25. 4. Zorganizovala paní učitelka Mertová zájezd zájemců do Prahy na výstavu plakátů Alfonse Muchy. Jejím osmákům připravila ve dnech 28. – 30. 4. Výlet do Budapešti a Vídně. Vědomí deváťáků o hrůzách 2. světové války obohatila 29. 4. exkurze v koncentračním táboře v Osvětimi.

Vyšlo také 30. číslo školního časopisu Kamarád, které bylo věnováno knihám a čtenářství.

 

 

Sdílet: