Od minulého týdne je šatna naší školy vyzdobena doslova řečeno pohádkově. Nebyla to práce snadná – bylo třeba pečlivosti, vytrvalosti a hlavně pracovního elánu. Děkuji především žačkám 2. stupně – D. Hladké, E. Petruželové, K. Smutkové, A. Mičkalové a V. Zajíčkové. Všechna děvčata, kdyby se soutěžilo ve výtvarných disciplínách, by určitě získala zlatou medaili. A protože se takové soutěže prostě nevyhlašují, zbývá nám jediné – dobrý pocit z toho, že máme barevné pohádkové šaty jako žádná škola v okolí.

Za to jim patří veliký dík. Obrovský dík patří také našemu panu školníkovi Ládikovi, bez jehož výrazné pomoci by nemohla proběhnout závěrečná realizace.

 

V. Mertová  – učitelka Vv

 

 

 

Sdílet: