V týdnu od 13.5. do 17.5. jsme se my, žáci 3.třídy odjeli učit do přírody do oblasti Velkých Karlovic. Odjížděli jsme od školy v pondělí v 8 hodin ráno plni očekávání, co nás všechno čeká. Všichni jsme se na tento týden plný dobrodružství moc těšili a někteří z nás nemohli dočkat pondělního rána. Roli dopravců na sebe vzali rodiče, tímto jim moc děkujeme.

 Ve Velkých Karlovicích jsme se s pomocí hodných rodičů ubytovali v hotelu Galik. Byli jsme rozděleni po jednotlivých tlupách /skupinách/  do svých jeskyní /pokojů/, o které jsme se celý týden dobře starali. Během celého týdne jsme soutěžili, hráli hry, zpívali písničky, při vycházkách jsme pozorovali přírodu a všímali si toho, co do lesa nepatří. Hledali jsme a našli poklad, byli jsme v lanovém centru na hotelu Horal, mnozí z nás překonali svůj strach při stezce odvahy, vyráběli jsme nádoby z keramické hlíny, malovali na kameny, hráli bowling, po večerech jsme se vždy celá třída sešli v pokoji a četli společnou četbu na dobrou noc. Poslední večer jsme se vzájemně představili v maskách pravěkých lidí na karnevalu. Každý den probíhalo zhodnocení uplynulého dne včetně předávání diplomů a cen. V poledním klidu jsme sbírali síly na odpolední program a pilně psali své deníky. Každý si mohl v záplavě činností najít tu svou oblíbenou hru nebo soutěž. Hodně se nám líbila hra na „Zmrzlého opočlověka“ nebo také olympiáda o „Nejlepšího neandrtálce“. Dozvěděli jsme se hodně o životě pravěkých lidí a při tom zjistili, že to tenkrát nebylo vůbec jednoduché. Jsme rádi, že žijeme v této době.

Po celou dobu se o nás starala paní učitelka Dagmar Hladká ještě se dvěma maminkami: tetou Monikou Urbanovou a Pavlou Malinovou. Jim patří velký dík, že si na nás dobrovolně a rády udělaly čas a trpělivě s námi celý týden absolvovaly. Moc si toho vážíme. Na památku jsme si kromě mnoha diplomů dovezli také vyrobená trička GALIK 2013, na které jsme se všichni podepsali. Nejcennější ze všeho jsou však vzpomínky. Ty nám totiž nikdo nevezme…

 

Kolektiv žáků 3.třídy

 

Pár úryvků z deníku dětí:

 

Počasí nám celý týden přálo, kuchyně byla výborná… Anna Urbanová

Měla jsem skvělou postel, celé letiště jenom pro sebe… Klára Mičolová

Mně se líbilo, že jsem byla zvolena „Člověkem dne“ … Anežka Burová

Naše tlupa vyhrála „Hec boj“-  soutěž v přetahování lanem… Jakub Němec

Zábavná byla hra „Záchrana přístřeší“, našli jsme všechny kokony a zachránili si své jeskyně… Martin Buberník

Mně se líbilo učení s buzolou, už bych se v lese neztratil… Tomáš Knébl

A dobrá byla stezka síly a stezka zručnosti, dostal jsem diplom… Tomáš Cáb

Vyluštila jsem tajnou šifru, hurá a dostala jsem 6 bodů… Klára Cábová

 

 

 

Sdílet: