Měsíc červen je vždy dobou, kdy vrcholí školní práce, uzavírá se klasifikace, ale děti zároveň už netrpělivě vyhlížejí prázdniny. A také se těší na výlety. Kromě osmáků, kteří byli na výletu už v květnu, si ostatní třídy zajely za poznáním tento měsíc. Prvňáci s druháky si prohlédli Javoříčské jeskyně a poté absolvovali dětský program v podhradí Bouzova. Třeťáci se čtvrťáky zamířili do Štramberka a navíc prošli programem Kdo si hraje, nezlobí. Páťáci i v nepříznivém počasí putovali na Pustevny a Radhošť. Na Slovensko poznávat krásy Malé Fatry a kraje J. Janošíka se vydali na tři dny šesťáci a deváťáci. Horám zůstali věrni také sedmáci, ale tentokrát je zlákaly Jeseníky s nejvyšší horou Pradědem.

Samozřejmě nezaháleli ani sportovci. Na cyklovýlet spojený se spaním ve škole si vyjeli se svým třídním šesťáci. 14. června sehráli tradiční volejbalový zápas s učiteli deváťáci. Chlapci ze 6. a 7. třídy nás reprezentovali v okrskovém kole v malé kopané, v němž skončili druzí. 6. 6. proběhlo finále v soutěži papírových vlaštovek. Vyvrcholením sportovních aktivit na naší škole byla 24. června olympiáda naší školy na Sahaře. Žáci soutěžili v lehkoatletických disciplínách, kolektivních sportech a stolním tenise.

Na samém konci května (proto nebyla zmínka v minulé zprávě) se 12 našich dětí spolu s paní uč. Mandulovou účastnilo setkání se zlínským primátorem M. Adámkem a chlapci a děvčata si také vychutnali atmosféru dětského filmového festivalu a potkali i některé známé osobnosti.

Dlouho se paní učitelka Hladká i děti ze školy chystaly na sběr starého papíru. A 12. 6. bylo příznivé počasí, mohl být přítomen ochoty a dobrovolný a zdarma pracující odvozce Richarda Machula a ke škole se blížili ti, kdo papír sbírali. Celkem se nasbíralo 8 048 kg a třídy na prvních třech místech (6. třída, 1. třída, 9. třída) byly odměněny krásnými dorty upečenými paní Karasovou s dcerou.

Několik zajímavých akcí proběhlo 19. června. Nejprve dopoledne si žáci prvního stupně poslechli bubnový koncert. Poté sedmáci se svou třídní p. Pavlíčkovou odjeli do Ostravy, kde v areálu v Dolních Vítkovicích navštívili zajímavou interaktivní výstavu svět techniky. Odpoledne odjeli do Rožnova p. R. členové Valašenky s vedoucími, kde v oddechovém areálu v Dolních Pasekách zakončili celoročně bohatou činnost a rozloučili se s dlouholetou vedoucí paní učitelkou Dobromilou Halamíkovou.

Paní učitelka Hladká se svou třetí třídou zorganizovala na ukončení školního roku společný táborák pro rodiče a děti. Deváťáci zase pro všechny nachystali na 26. června uměleckou talentovanou soutěž Videčský drozd.

A nastal poslední den školy. Žáci z 1. – 8. třídy převzali svá vysvědčení z rukou třídních učitelů. Slavnostní tradiční rozloučení s deváťáky, kteří přecházejí na střední školy, se konala na obecním úřadu a byli mu přítomní také představitelé obce, učitelé, rodiče, přátelé a kamarádi.

A s jakými výsledky skončil školní rok? Pro většinu žáku výborně. Ze 176 žáku školy jich s vyznamenáním prospělo 129 a všichni žáci prospěli. Na prvním stupni měla nejlepší prospěch 1. třída a na 2. stupni 9. třída. Pochvalu ředitele školy obdrželo 62 žáků.

Jistě si proto zaslouží krásné, prosluněné prázdniny. A přání ať zažijí mnohá dobrodružství a přinesou si nové zážitky.

 

 

Sdílet: