Květnové informace o činnosti školy začněme úspěchem tří žáček z 8. třídy I. Fabiánové, A. Mičolové a E. Večerkové, které dosáhly ještě koncem dubna. Ukázaly, co umějí a získaly začátečnický certifikát profesionálního ovládání klávesnice počítače. Nejlepší z nich Iveta Fabiánová píše rychlostí 223 čistých úhozů za minutu.

Kdo vstoupí do školy šatnami, jistě se bude dívat na jejich vylepšení. Uvítají ho pohádkové postavy, jež jsou dílem žaček D. Hladké, E. Petruželové, K. Smutkové, A. Mičkalové, V. Zajíčkové, kterým s výzdobou radila paní uč. Mertová.

Z různých důvodů opouštěli naši žáci školu. Páťáci odjeli 14. 5. do Brna třeba proto, aby poznali jeho hlavní památky i legendy s nimi spojené. Nebo od 13. do 17. 5. do hotelu Galik ve Velkých Karlovicích na pobyt v přírodě odjeli třeťáci s jejich paní učitelkou Hladkou a maminkami M. Urbanovou a P. Malinovou. Plnili tam společně úkoly hry Cesta do pravěku. Od 16. až do 21. května zamířilo do Anglie s paní uč. Pavlíčkovou osm žáků z 6. – 8. třídy. Kromě poznávání Londýna spatřili zámek Leeds a městečko Rochester s hradem a katedrálou. Na zpáteční cestě zavítali i do Paříže. Skupina dětí s paní uč. Mandulovou si za cíl své cesty vybrali Zlín a 28. 6. tam byli přítomni setkání s primátorem města Zlína a zejména na některých akcích spojených se zlínským dětským filmovým festivalem potkali třeba pana Marka Ebena.

Různé příležitosti vedou naše žáky i do sousedního Rožnova. 21. května se tam na místním úřadu práce dověděli osmáci více o volbě povolání a střední škole. O den později se zase sedmáci ve Valašském muzeu v přírodě účastnili výukového programu s názvem Uměli Valaši fyziku? Poznali, jak jednoduché stroje využívali Valaši v životě. Čtyři naši zástupci se v Rožnově zapojili do závodu branné všestrannosti. A koncem 28. 5. si ověřilo své znalosti ze silničního provozu na dopravním hřišti 20 čtvrťáků. 22. května byli v místní knihovně prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře.

24. května byli šesťáci se svým třídním učitelem. P. Drdou na cyklovýletu a poté zakončili den spaním ve škole. 16. května proběhla za účasti 50 žáků kvalifikace soutěže Vládce nebes v hodu papírovou vlaštovkou, která měla i své finálové pokračování.

25. května opět vystoupili členové Valašenky na Metlařském jarmarku v Zubří.

 

 

Sdílet: