V únoru letošního roku byla vyhlášena soutěž ve sběru papíru,do které se mohly zapojit třídní kolektivy naší školy. Sbíral se všechen starý papír, lepenky, noviny, časopisy a kartonové obaly. Samozřejmě šlo také o vedení žáků k ekologickému cítění a v neposlední řadě o odměňování nejlepších sběratelských kolektivů, které jsme se tímto snažili motivovat k akci. Vše bylo tedy v rukou tříd, bylo to o komunikaci v rámci třídního kolektivu umístit se v soutěži co nejlépe a tak každý sháněl papír, kde mohl. Ukončení soutěže bylo plánováno na druhou polovinu května, ale protože nám počasí nepřálo, museli jsme termín posunout a čekat, až se situace zlepší. Čekání se vyplatilo. V úterý 12.června od rána svítilo sluníčko a do školního dvora začínala najíždět první auta ochotných rodičů žáků se sběrem. Během prvních dvou vyučovacích hodin jsme měli jeden plný kontejner a to před námi byl ještě celý den. Při odbavování pomáhali celý den žáci 9. třídy, kteří byli rozděleni do skupin a dělali to, co bylo zrovna třeba. Největší dík patří Radkovi Fabiánovi, protože kromě své „služby“ zůstal ještě dobrovolně na celé odpoledne a druhý den dopoledne pomáhal ještě s Viktorem Smetivým při vykládání kontejnerů ve sběrných surovinách ve Valašském Meziříčí.

A jak to všechno dopadlo? Zaplnili jsme plné tři kontejnery, které zapůjčil a následně odvezl Richard Machula- junior, a to dobrovolně a nezištně. Děkujeme mu touto cestou za ochotu a vstřícnost.

V soutěži se na 1. místě bezkonkurenčně umístila 6.třída s třídním učitelem P. Drdou. Nasbírali celkem 1726 kg – dobrá práce, je vidět, že u vás ve třídě platí heslo:“Sbírám, sbíráš, sbíráme“.

Na 2. místě se umístili naši nejmenší, žáci 1. třídy s třídní učitelkou V. Slámovou, kteří přinesli 1143 kg – zde je na místě říci o vás děti: „Jste malí, ale šikovní“.

Na 3. místě skončili naši milí, žáci 9. třídy s p. učitelkou D. Kovářovou. Nasbírali 1130 kg a právem jim patří třetí čestné místo. GRATULUJEME. Všechny uvedené třídní kolektivy jsme odměnili úžasnými cenami, které pro nás vyrobila paní Dana Karasová s dcerou Janou ve formě krásně nazdobených dortů. Také děvčatům Karasovým patří naše velké poděkování.

Celkem jsme za školu nasbírali 8048kg, což předčilo naše očekávání a určitě budeme chtít tuto akci příští rok zopakovat. Ze získaných finančních prostředků budeme chtít financovat školní akce a použijeme je na potřeby všech žáků naší školy. O konkrétním účelu vás budeme informovat na třídních schůzkách.

Závěrem děkuji všem učitelům, kteří pomáhali s organizací, panu školníkovi L. Fabiánovi, Z. Holišové, B.Drdové za podanou pomocnou ruku a všem rodičům za jejich pomoc dětem.

 

Za kolektiv učitelů – Mgr. D Hladká

 

 

 

Sdílet: