Tak zněl název exkurze, na niž se 25. září vypravili páťáci, šesťáci a několik sedmáků.

Chtěly jsme jim ukázat místa spjatá s Cyrilovým a Metodějovým působením na Velké Moravě, kam přišli před 1150 lety. Vždyť pozdvihli nejen kulturu a vzdělanost této oblasti, ale také připojili tuto oblast ke křesťanskému světu.

V památníku Velké Moravy poznali historii 9. Století nejen prostřednictvím filmu, prohlídky expozice s památkami z té doby, ale i naučného počítačového programu. Už vědí, že gombíky sloužily jako ozdoba, naušnice si ženy věšely za ušima a v nedaleké škole psali – ryli Metodějovi žáci hlaholici do voskových tabulek…

Pak jsme přijeli do nedaleké vesničky Modrá. Zde vyrostl archeoskanzen, jehož jednoduché stavby připomínají život lidí v počátcích středověku a provázela je zde i některá volně pobíhající domácí zvířata…

Na dohled od této vsi leží známé poutní místo Velehrad. Naši žáci se rozdělili na dvě skupiny, obdrželi pracovní listy, procházeli s průvodkyní bazilikou a dopisovali úkoly, které jim opět připomínaly velikost Cyrila a Metoděje a zároveň umožnily prohlédnout si celou baziliku.

I když ne všichni sledovali vše pozorně, byly bychom potěšeny, kdyby jim z pracovního listu utkvěla v paměti slova, že : „V podstatných věcech nás má spojovat jednota, v ostatních svoboda a všude láska.“

Výročí a tato exkurze má pro děti z obce být také připomínkou toho, že ve Vidči je kostel zasvěcený Cyrilu a Metodějovi a také známá socha bratří stojí na vrcholu Radhoště.

 

D. Kovářová a J. Pečalková
tř. učitelky 5. a 6. třídy

 

 

 

Sdílet: