2. září se ke škole opět začali scházet menší i větší žáci, protože začínal nový školní rok 2013/2014. přivítali se mezi sebou i s učiteli a zamířili do kulturního domu. Po úvodních slovech paní starostky Š. Mikulenkové a pana ředitele Z. Chrásteckého měli svůj program připravený deváťáci. Hráli, zpívali a na školáky pasovali malých 24 prvňáčků.

Do školy nastoupilo v tomto školním roce 181 žáků. Nejpočetnější je třída třetí s 27 žáky a nejméně je deváťáků – třináct. Nově do učitelského sboru přibyla paní učitelka 1. třídy D. Plesníková a vychovatelka školní družiny I. Děcká.

S prvňáky se jejich paní učitelka nejen seznamuje, ale byla s nimi už na představení divadla Maringotka ve školce a v úterý 24. září v ZOO Lešná, kde se o ně starali jejich patroni – deváťáci.

Ti se letos budou rozhodovat o své budoucnosti, a tak se byli podívat ve Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově, kde jim také byla předvedena studentská práce o CHKO Beskydy.

Děti ze 2. třídy navštívily besedu v knihovně na téma Za pohádkou kolem světa.

Letošní 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu si 25. září připomněli páťáci, šesťáci a někteří sedmáci. Během ní navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě, Archeoskanzen Modrá a Velehrad.

Ovšem nejdál odjely paní učitelky Š. Pavlíčková a V. Slámová. Navštívily školu v bulharské Tvardici, která je spolu s námi jednou z osmi škol zapojených do projektu United colours in Europe v rámci projektu Comenius.

 

 

Sdílet: