Ve čtvrtek 22.května proběhl ve dvoře naší školy již 2.ročník soutěže tříd ve sběru papíru. Na tento den se rodiny všech žáků školy poctivě připravovaly celý rok, neboť své zásoby musely uskladňovat u sebe doma, tudíž nikdo vlastně nevěděl, jak na tom kdo je. Od rána do boční brány školy najížděla auta se sběrem, vážilo se a zapisovalo, třídilo a odnášelo do kontejnerů, které den předem přistavil stejně jako loni pan Richard Machula mladší. Největší nápor čekal službu konající žáky 9. ročníku hned ráno, na odpoledne byly posilněny služby ještě o žáky 8. třídy. Všichni měli práce dost, pomáhalo se i s vykládkou z aut, takže ani dlouhé čekání na odbavení se nekonalo. Velké díky všem, co se na tom podíleli, odvedli jste velký kus práce. Celkem se za školu nasbíralo přes 11 tun papíru a kartonů, za což jsme získali 15678 korun. Peníze budou použity na představení dravců společnosti SEIFEROS, kteří přijedou mezi nás 18. června a na další jiné podobné akce pro děti. Doufáme, že bude pěkné počasí a že si program dravců všichni pěkně užijeme. A kdo byl nejlepší?

  1. místo – 2. třída 1861 kg
  2. místo – 3.třída 1731 kg
  3. místo – 5. třída 1579 kg

Odměny všem byly předány v pondělí 26.5. na společném setkání žáků před školou. Hlavními cenami byly opět dorty paní D. Karasové, které nejen, že krásně vypadaly, ale také výborně chutnaly. Závěrem děkuji učitelům p. Mertové, Pavlíčkové, Smílkové, Drdovi, Kovářové za pomoc při organizaci, p. školníkovi Fabiánovi, že je vždy tam, kde je ho potřeba a zejména děkuji p.Richardu Machulovi ml. za jeho ochotu a čas, za veškeré bezúplatné služby, které nám poskytl, neboť 4 velké naplněné kontejnery bylo třeba na druhý den ještě odvážet do sběrny ve Valašském Meziříčí. Pan Machula poskytl k této činnosti ještě řidiče své firmy a veškeré náklady se sběrem spojené vzal na sebe. Moc si toho vážíme a děkujeme.

 

Dagmar Hladká

 

 

Sdílet: