Měsíc květen byl pro děti navštěvující Valašenku a i jejich rodiče poněkud náročnější.

V pátek 16. května se představila Valašenka v KD Vidče se svým novým jarním pásmem „Éj, travěnka tráva…“ Rádi jsme divákům představili kromě nových písní a tanců (hrablový, čardáše, odzemek…) také nové pracovní sukně tzv. kanafasky, které jsme mohli díky grantu pořídit. Děti zvládly nové písně a tance velice dobře. Také se ukázala naše nová muzika, která pilně nacvičuje a zvládla odehrát celé pásmo na výbornou! Snaha všech dětí byla právem oceněna velkým potleskem.

Jelikož se vystoupení dětem velice líbilo, rozhodly se, že se ukážou také svým spolužákům a učitelům ze školy a ve čtvrtek 22. května s tímto pásmem pobavili děti ze školy.

V sobotu 24. 5. byla Valašenka pozvána opět k účasti na nesoutěžní přehlídce dětských folklorních souborů. Tato se koná vždy u příležitosti Kácení máje v Zubří. Představila se zde skupinka „malých“ se svým pásmem Jarní hraní a šmigrust.

Neděle 25. 5. byla náročná pro skupinku „velkých“. Sešli jsme se na akci Kácení Máje na Zákopčí, kde ve velkém horku odtančili celé pásmo Éj, travěnka tráva a velice se vystoupení naší Valašenky líbilo.

Poslední akcí bylo Vítání občánků ve Vidči, kde naše malé občánky přišla Valašenka přivítat svým zpěvem a tancem.

Myslím, že se všechna vystoupení povedla a chtěla bych poděkovat dětem za jejich píli a snahu, Pavle Parks za nacvičení krásného pásma pro skupinku malých, Míši Bařinové za perfektní vedení muziky a Ivě Mandulové za zajišťování veškerých organizační záležitostí a pomoc při nácviku.

Bohužel se letos loučíme s našimi největšími tanečníky, jelikož již odcházejí na střední školu a proto také jim patří veliké díky za roky, které s Valašenkou strávili. Přeji jim hodně štěstí na další cestě životem a doufám, že se k nám budou vracet alespoň jako diváci.

V neposlední řadě děkuji také rodičům, jelikož ani pro rodiče není účast jejich dětí ve Valašence jen tak. Ono naškrobit rukávce, načesat, obléct a navíc v určitou dobu dopravit své dítko na určené místo, je občas časově náročné. Proto i jim patří veliké díky.

 

Pavla Smílková

 

 

 

Sdílet: