Naše školička se ve školním roce 2013/2014 stala jednou z mnoha škol zapojených do celostátního projektu zvaného „Nakrmte Plastožrouta“. Od října loňského roku, kdy byla v naší škole soutěž vyhlášena se pomalu začínaly plnit pytle víčky od PET lahví. Je pravdou, že ze začátku jich moc nepřibývalo, což přikládáme podzimním a také chladným zimním měsícům, ale jakmile se rozjařilo, množství odevzdávaných víček rapidně vzrůstalo. Děkuji všem žákům naší školy jménem svým i jménem pracovníků firmy Jelínek trading a.s. za zapojení do tohoto ekologického projektu. Zasloužíte si všichni velkou pochvalu. Společně jsme nasbírali 120kg víček. Toto množství v přepočtu na kusy činí 48 000. Nejlepší sběračkou školy se stala Lea Dejmková ze 4. třídy, která přispěla svými bezmála 11 kg plastových víček. A jak dopadly třídy v celkovém hodnocení?

  1. místo – 4. třída 29 656 g
  2. místo – 2. třída 25 552 g
  3. místo – 1. třída 17 985 g

 

Nejlepší třídní kolektivy byly odměněny na společném shromáždění všech žáků školy 26.5.2014 sladkými dobrotami z dílny naší zlaté paní Dany Karasové.

Ještě jednou velké díky všem sběračům, byli jste skvělí, v příštím školním roce budeme opět soutěžit, takže sbírejte dál. Každé víčko se počítá a s vědomím, že i my děláme něco pro naši planetu Zemi, to jistě půjde stejně dobře, jako v letošním školním roce.

 

Dagmar Hladká

 

 

 

Sdílet: