V týdnu od 16. 6. do 20. 6. vyrazili žáci 4. třídy na školu v přírodě na horský hotel Čarták na Soláň. Celý týden probíhal v indiánském stylu. Vše začalo dlouho před akcí ještě ve škole vymýšlením indiánských jmen, výrobou jmenovek, vymýšlením názvů kmenů, výrobou luků a šípů a indiánské čelenky. Díky ochotě rodičů, kteří nás na Soláň přivezli svými vozidly a díky sponzorům – rodičům Urbanovým a Malinovým mohl být letošní program opravdu pestrý. Hráli jsme mnoho her s indiánskou tematikou, vyráběli jsme mandaly, totemy z keramické hlíny, náhrdelníky z dřevěných korálků, jezdili se psím spřežením, zpívali indiánské písně, vymýšleli bojové pokřiky či scénky, stavěli indiánského ducha, házeli oštěpem, stříleli z luku i ze vzduchovky, plížili se nerovným terénem, ručkovali na laně, luštili tajnou šifru a také hrdě prošli stezkou odvahy. Tedy ne úplně všichni, ale byli i takoví, co absolvovali cestu lesem zcela sami. Tomu se říká odvaha a překonání sebe sama! Také jsme si celý týden uklízeli své příbytky, neboť náčelníci prováděli bodování každý den a všichni chtěli vyhrát. Rovněž jsme měli táborák s opékáním a hledali jsme poklad starých Mayů. Největší hrdina – nálezce pokladu byl Alex Urban, který se s pokladem spravedlivě s ostatními indiány rozdělil. Rozdali jsme téměř 100 diplomů a cen a prožili jsme nádherný týden plný zábavy a dobrodružství. Sepsali jsme přátelskou úmluvu, že budeme žít vedle sebe ve svornosti a že chceme, aby nás spojovalo skutečné přátelství. Podle této dohody chceme žít i v dalších ročnících. Po celý týden jsme zaznamenávali zážitky do svých deníků.

Krásné počasí nás provázelo po celý týden, takže jsme se ani nenadáli a museli jsme balit a chystat se na cestu domů. Co na to děti? Nechtělo se jim, ale všechno jednou končí. Snad si děti odnesly domů to, co jim nikdy nikdo nevezme a to jsou jejich nezapomenutelné zážitky, které spolu jako jeden kolektiv prožili. Děkuji L. a M. Urbanovým, R. a P. Malinovým, K. Cábové, Š. Neradové za vynikající spolupráci a za sponzorství, kolegovi Pavlovi Drdovi a Blance Drdové za pomoc s organizací a bdění nad dětmi a všem dětem za úsměv, který prozrazoval, že se jim na škole v přírodě moc líbilo.

 

Mgr. Dagmar Hladká

 

 

 

Sdílet: