V květnu zakončili žáci školy své sběračské úsilí, které organizovala paní učitelka D. Hladká. Ve sběru plastových víček se podařilo nashromáždit celkem 120 kg víček, které byly odevzdány olomoucké firmě Jelínek trading a.s. Ze tříd nasbírala nejvíce 4. třída a z jednotlivců Lea Dejmková ze 4. třídy. Sběr papíru a kartonů proběhl 22. května za významné pomoci pana Richarda Machuly (přistavení a odvoz kontejnerů). Celkem se nasbíralo více než 11 tun papíru. Nejvíce přinesla celkově 2. třída a z žáků Eliška Fabiánová ze 6. třídy.

Soubor Valašenka nacvičil program Ej, travěnka tráva … vystoupil s nim v kulturním domě 16. května pro veřejnost a 22. května pro žáky školy. Členové souboru se dále zúčastnili 24. 5. přehlídky dětských folklorních souborů v Zubří, vystoupili také na akci Kácení máje v Zákopčí a navíc ještě přivítali malé občánky ve Vidči.

5. a 6. května se na besídkách s maminkami setkali prvňáčci až čtvrťáci.

5. května nasedli sedmáci, osmáci a deváťáci do autobusu a zamířili do divadla do Ostravy na muzikál Noc na Karlštejně.

Deváťáci navštívili 13. května knihovnu v Rožnově p. R. a tam je provedla paní Winklerová, seznámila je s chodem knihovny i s možnostmi, které čtenářům nabízí.

21. květen se stal dnem soutěží. Dopoledne soutěžili zástupci z 1. stupně v soutěži Moudrá sovička, v níž skončili na 4. místě. A odpoledne uspořádali deváťáci uměleckou soutěž X-Factor. V pěvecké části byla nejlepší Katka Fryšarová z 5. třídy a v pohybových aktivitách oslnil vystoupením plným akrobacie Marek Cáb ze 4. třídy.

Nadále probíhá plavecký výcvik dětí z 1. až 4. třídy, druháci už dokončili v prvouce projekt Střídání ročních období.

26. května se všichni žáci naší školy vydali na hřiště do sousední Stříteže n. B., kde si zasportovali na místním hřišti a sehráli fotbalový zápas mezi našimi žáky z Vidče a Stříteže.

Začala doba výletů. Koncem května byli prvňáci a druháci ve westernovém městečku v Kostelanech, třeťáci a čtvťáci na Helfštýně a v Teplicích n. Bečvou a páťáci v Brně. Nejdále však cestovaly od 11. do 16. 5. paní učitelky Š. Pavlíčková a E. Mandulová, které v rámci programu Comenius letěly do španělské Valencie.

 

 

Sdílet: