Ve středu 28. 5. 2014 jsme se vydali s 5. třídou na výlet do Brna. Vstávali jsme brzo ráno, abychom stihli vlak, který jede do Brna. Když jsme se všichni sešli, tak jme nastoupili na vlak a vyjeli. Za necelé tři hodiny jsme byli v Brně. Šli jsme do centra města a měli jsme asi 20 minutový rozchod. Když nás paní učitelky svolaly, tak jsme šli na starou radnici. Uvnitř byl pověšený Brněnský drak a průchod do radnice měl gotickou bránu se zakřivenou prostřední věžičkou. Neviděli jsme jen radnici, ale také Petrov s katedrálou sv. Petra a Pavla. Když jsme se vrátili na náměstí Svobody, tak jsme viděli obrys starého kostela, který dříve zakrýval skoro celé náměstí. Teď po něm zbyl jen ten obrys a nápis na zemi: „V těchto místech stával od konce 20. let 13. století do roku 1870 kostel sv. Mikuláše.“ Po procházce s průvodkyní centrem města jsme šli do labyrintu pod Zelný trh. Prošli jsme ho téměř celý, včetně místnosti, kde byla klec bláznů. Naše třída udělala rekord, protože se nás do ní vlezlo 17. Když jsme se dostali ven z labyrintu, šli jsme do muzea hraček. Vevnitř bylo 1 000 hraček. Byly úžasné. Ke konci jsme šli do nákupního centra, kde jsme měli rozchod. Potom jsme spěchali na vlak a jeli všichni unavení domů.

Výlet se vydařil.

 

Za pátou třídu napsala Kim Červenková

 

 

 

Sdílet: