V úterý 27. května pořádala Městská policie Rožnov pod Radhoštěm 12. ročník Závodu všestrannosti pro žáky 7. ročníků základních škol. Tento závod spočívá ve zdolání 4,5 km dlouhé trati s náročným stoupáním na skokanské můstky a na zříceninu hradu Rožnov. Na trati žáci plní úkoly na deseti stanovištích ze zdravovědy, topografie, ekologie, silničního provozu, střelby ze vzduchovky, hodu granátem na cíl, jízdy zručnosti na kole apod. Družstvo naší školy, které se musí skládat ze dvou dívek a dvou chlapců, tvořili Lucka Fojtášková, Radka Jaskulová, Ondra Dobeš a Radim Cáb. V konkurenci 12 týmů naši žáci obsadili tolik nepopulární, ale pěkné 4. místo. V součtu běžeckého času a hodnocení úkolů na jednotlivých stanovištích zvítězilo družstvo ZŠ z Valašské Bystřice před ZŠ Sedmikráska a ZŠ 5. května.

Naši čtyři stateční zaslouží za sympatický výsledek v tomto náročném závodu pochvalu a poděkování. Poděkovat bych chtěl také panu Martinu Cábovi za pomoc při přípravě žáků na tuto akci.

 

Pavel Drda

 

 

 

Sdílet: