V tomto měsíci se završila naše školní práce závěrečnými písemkami a zkoušením. A ti, kteří ještě neabsolvovali školní výlet, se na něj velmi těšili. Šesťáci pobyli při hrách na Všemině, sedmáci ve středních Čechách poznali lom Amerika a Karlštejn a deváťáci poznávali hlavní město Prahu. Na menší výlet do Rožnova přes Hradisko se ještě vydali prvňáci. A nejvíce si jeden druhého užili čtvrťáci, pro něž paní učitelka Hladká přichystala týdenní školu v přírodě ve Velkých Karlovicích.

A nechyběl ani sport. 4. června si jednotlivé branné disciplíny vyzkoušeli na nafukovacích překážkách rozmístěných na Sahaře všichni žáci školy. Celkovými vítězi se stali páťáci, ale tyto nové disciplíny nadchly všechny. Budečská olympiáda se pak na stejném místě konala 9. června a zástupci jednotlivých tříd soutěžili v atletických disciplínách, kolektivních sportech a ve stolním tenise.

Děti z 1. – 4. třídy zakončily plavecký výcvik a navíc prvňáčci byli ještě 17. 6. pasováni na čtenáře.

Druháci a třeťáci si také zajeli do Janíkovy stodoly v Rožnově, kde zhlédli závěrečné vystoupení ZUŠ.

Poprvé mohly videčské děti pozorovat skupinu více než 30 dravých ptáků ze záchranné stanice Seiferos. Osobitý a poučný výklad doplnily i ukázky výcviku (třeba orlů, sov, výrů, sokolů …). Byly to krásně strávené minuty na hřišti, kde se všichni vyhřívali v dopoledním slunci.

Z celkových 181 žáků školy jich 136 prospělo s vyznamenáním, ostatní žáci prospěli. Byla udělena 2 napomenutí a 1 důtka, ale na druhé straně 57 žáků obdrželo pochvalu.

Teď zbývá je přát pěkné a slunečné počasí, mnoho nových zážitků a nádherné prázdniny, které všem dodají síly do nadcházejícího školního roku.

 

 

Sdílet: