1. září 2014 nám slavnostně začal nový školní rok. Žáci se opět společně sešli ve třídách, přivítali se mezi sebou a se svými třídními učiteli. Pak se všichni odebrali do kulturního domu, kde se o program a přivítání 28 prvňáčků postarali deváťáci. Máme tedy nejen moc malých žáčků, ale celkově navštěvuje letos naši školu 193 dětí. Také proto nakonec kvůli velkému zájmu bylo otevřeno i třetí oddělení školní družiny.

 

Od 2. záři poté začala pravidelná výuka podle rozvrhu. Začala i činnost kroužků a pobočky ZUŠ ve Valašském Meziříčí. Členové Valašenky se tak 11. září představili na náměstí v Rožnově pod Radhoštěm a prošli městem se sdružením lidí, jichž se týká Parkinsonova nemoc.

 

Úvodní třídní schůzky už měli rodiče dětí 1. a 2. třídy a také proběhly první besedy a exkurze. 12. září byli na besedě v knihovně druháci a páťáci. 23. září se třeťáci a čtvrťáci v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí zúčastnili výukových programů o ptácích a houbách a prohlédli si výstavu čerstvých hub. O den později vyjelo na celodenní exkurzi do Moravského krasu 45 žáků převážně ze 6. a 7. třídy. Měli možnost navštívit Punkevní jeskyně, propast Macocha, jeskyni Balcarku a zámek v Rájci-Jestřebí. Další den 25. 9., prvňáčci společně se svými patrony z 9. třídy pobyli v ZOO Lešná a páťáci potrénovali na dopravním hřišti v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Měsíc školní práce je za námi a věřme, že úspěšný bude celý školní rok.

Jaromíra Pečalková

Sdílet: