Ve čtvrtek 16. října se 4. třída hemžila pravěkými lidmi. Probíhal zde projektový den zaměřený na učivo o období pravěku. Žáci se rozdělili do tlup, zvolili si jména a během celého dne plnili různé úkoly (např. doplňování textů s pravěkou tématikou, křížovky, modelování pravěkých zbraní, vytváření pravěké krajiny z přírodnin, kresbu pravěkých zvířat apod.). Děti si tak zábavnou formou nejen zopakovaly probrané učivo, ale získaly také nové poznatky a zkušenosti z tohoto období.

Projektový den se velmi vydařil a všichni žáci si za práci zaslouží pochvalu. Zároveň děkuji rodičům za pomoc při přípravě kostýmů. A jak se tento den líbil dětem, můžete posoudit sami.

tř. uč. Pavla Smílková

 

Na pravěký den jsem se moc těšil. Společně s maminkou jsme vybrali kostým. Ráno jsem se oblékl do ovčí kůže a přes rameno přehodil velký kyj. Teď už jen vyrazit na mamuta! Ve škole nám paní učitelka přečetla z knížky Lovci mamutů a vyprávěli si o těžkém životě pralidí. Také jsme si pěkně zasoutěžili v tlupách. Naše tlupa Lví dráp vyhrála! Pravěku a pravěkým lidem třikrát hurá!

Vojtěch Kuběja

 

Ve čtvrtek jsme si udělali s celou třídou pravěký den. Oblékli jsme se do kostýmů pravěkých lidí, soutěžili jsme, vyplňovali pracovní listy a předváděli divadlo o pravěku. Nejvíce se mi líbilo divadlo o tom, jak pravěcí lidé ulovili mamuta a pravěké dívky ho krájely. Vytvářeli jsme také pravěkou krajinu z přírodních materiálů. Pravěký den se mi moc líbil.

Štěpán Vajter

 

 

 

Sdílet: