Dne 4. 11. 2014 jsme měli na naší škole trochu zvláštní program. Dopoledne byl totiž  vypnutý proud, v jídelně se nevařilo, pan ředitel proto rozhodl, že si místo vyučování uděláme jiný program.  Náhradním programem pro naše žáky se stalo cvičení  v přírodě.

Program dne zahrnoval besedu s členy místního mysliveckého sdružení, dále besedu s příslušníky Městské policie Rožnov p. R., po přednáškách si zástupci  každé třídy  mohli hodit míčkem na plechovky a vystřelit ze vzduchovky na terč. Následovala vycházka do přírody, na Saharu, na Zuberák.

Jako vždy byla beseda s myslivci ( přišli mezi nás pánové Fác Jaroslav a Stodůlka Marek )   velmi zajímavá a poutavá. Žáci měli spousty otázek, mohli se zblízka podívat na vystavené trofeje vysoké zvěře, nebo kůži jezevce a spoustu dalších. Velký zájem byl i o zbraně a střelivo našich myslivců. Tato beseda   by mohla být i celodenním programem. Bylo to povídání o naší přírodě, o lesní zvěři o myslivosti  a mělo u našich žáků i učitelů zcela  mimořádný ohlas.

 Beseda s městskými policajty proběhla v tělocvičně, pozornost byla věnována zejména silniční vyhlášce a povinné výbavě kola, dále rizikovému jednání dětí na silnicích. Největší zájem  ovšem vzbudila osobní zbraň jednoho pána policajta, který ji nechal mezi žáky kolovat.

Nakonec si žáci hodili v tělocvičně  míčkem na plechovky, na školním dvoře  byla střelba ze vzduchovky. Celkovým vítězem za obě  soutěže se zásluhou výborné střelby  stali překvapivě  žáci 4. ročníku ( 77 bodů), na 2. místě se umístnili žáci 9. ročníku ( 60 bodů), třetí byli osmáci ( 54 bodů).  Vítězové obdrželi z Nadačního fondu zaslouženou věcnou odměnu.

Po programu ve škole se žáci jednotlivých tříd společně s třídními učiteli vydali na procházku do přírody, zde se věnovali  různým činnostem, např. poznávání naší přírody, orientaci mapy, určení vlastního stanoviště a podobně.

Na závěr bych rád poděkoval všem hostům za provedené besedy, zvláště pak členům mysliveckého sdružení.  Rovněž děkuji žákům 8. ročníku, jejich třídnímu Pavlu Drdovi, kteří pomáhali při přípravě jednotlivých stanovišť, tělocvičny i jídelny.

Dnešní den se nám všem velmi líbil.

 

Ve vidči 5. 11. 2014                       Mgr. Ladislav Ludvigh

 

 

 

 

Sdílet: