Na začátku se ve většině tříd konaly třídní schůzky. Zvlášť měli schůzku deváťáci a jejich rodiče, protože mezi ně přišli zástupci meziříčských a rožnovských středních škol a předali jim informace o jejich školách, zaměření a oborech na nich.

 

Naše prvňáčky, druháky, třeťáky i čtvrťáky zaujala cvičitelka paní J. Bolfová se svými fenkami Riki a Andy. Předvedla jim, jak jsou pejsci cvičení pro terapeutické účely a jak se mají děti k pejskům chovat.

 

Tři třídy měly v říjnu také své projektové dny. Prvňáci zažili Jablíčkový den a poznali, k čemu mohou jablíčka posloužit a je mohou inspirovat. Druháky zase zaujalo téma Dýňování. Doplněním učiva vlastivědy byl pro čtvrťáky pravěký den 16. října.

 

K pravidelným nácvikům se schází národopisný kroužek Valašenka, jehož členové účinkovali také při vítání občánků 13. října.

 

Paní učitelka Mertová zorganizovala zájezd pro žáky 2. stupně do Prahy. A tak se 21. října vydalo 24 dětí na výstavu A. Warhola I am OK, která se koná v domě U Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí a na níž je provázel kurátor výstavy pan Houška. Zážitkem pro účastníky byla i návštěva muzea voskových figurín v Celetné ulici.

 

Svátek přicházející k nám z anglosaských zemí – Halloween – si 31. října třídními halloweenskými hrátkami připomněli třeťáci. Deváťáci na tento den zase připravili pro žáky z 1. a 2. třídy hry s programem.

 

30. října zorganizovali deváťáci halloweenský turnaj ve volejbale, jehož se zúčastnilo 5 družstev z 2. stupně. První skončili šesťáci, druzí deváťáci a třetí sedmáci.

 

V říjnu organizoval P. Drda dva turnaje v kopané. Protože se kvůli podmáčenému terénu nemohly hrát na videčském fotbalovém hřišti, vyšel nám vstříc fotbalový klub z Rožnova p. R. a nechal nás oba turnaje bez nároků na odměnu odehrát na jejich hřišti s umělým povrchem. V turnaji 6. a 7. tříd skončili chlapci posílení V. Škařupovou čtvrtí. Družstvo složené z 8. a 9. třídy skončilo třetí za Gymnázium Rožnov p. R. a ZŠ Videčská.

 

Čtenářskou besedu v místní knihovně absolvovali 24. října třeťáci.

 

31. října si zajeli do divadla v Novém Jičíně osmáci a deváťáci se svými třídními učiteli. Na programu byla hra Lucerna v podání herců Slováckého divadla v Uherském Hradišti.

 

 

Sdílet: