Letošní výcvikový lyžařský kurz proběhl zdárně v době od 25. do 29. ledna 2015 ve skiareálu Rališka. Hlavním předpokladem byl dostatek sněhu na svahu, což se povedlo. A dokonce nám sněžilo i průběžně. Kurzu se zúčastnilo 9  žáků 7. ročníku, kteří byli doplnění 13 žáky 8. ročníku.

Výcvik žáků byl proveden diferencovaně v závislosti na lyžařské vyspělosti. Žáci byli rozděleni do dvou družstev. Žáci 1. družstva  v průběhu výcviku zvládli krátký i dlouhý snožný oblouk. Žáci 2. družstva zvládli oblouk v přívratu, jízdu šikmo dolů svahem, zastavení v pluhu. Někteří žáci 2. družstva byli po prokazatelném zlepšení přeřazeni do 1. družstva.

Třetí den výcviku bylo místo lyžařského výcviku zařazeno sportovní odpoledne. Žáci absolvovali procházku kolem přehrady Horní Bečva. Do programu byly zařazeny soutěže v hodu sněhovou koulí na dálku a na přesnost. V soutěži  v hodu na dálku u hochů zvítězil Dobeš Ondřej, u dívek Stodůlková Adéla. V soutěži hodu na přesnost u hochů zvítězil Michálek Jan, u dívek Valová Věra. Všichni vítězové obdrželi sladkou odměnu.

Do programu kurzu byly ve večerních hodinách zařazeny  výchovně vzdělávací přednášky se zaměřením na bezpečnost na horách, zásady výběru lyžařského vybavení a ošetřování lyžařské výbavy a desatero FIS. Poslední večer jsme měli disco program. Pan učitel Mgr. Martin Basel naučil žáky některé taneční hry a kreace a všem se to moc líbilo, nejvíc Liborkovi Balejíkovi ze 7. ročníku. No a úspěch to mělo takový, že se do tanečků zapojil dokonce  i pan učitel Ladislav Ludvigh.

V posledním dni výcviku jsme  provedli  závody ve slalomu. Slalomová trať byla přizpůsobena schopnostem všech žáků. V kategorii dívek zvítězila Hajná Pavla,  mezi hochy zvítězil  Dobeš Ondřej, oba z 8. ročníku. Dále byli na závěr kurzu oceněni další žáci. Cenu za nevětší zlepšení získali Libor Balejík a Terezka Kovářová, cenu za odvahu jsme udělili Radku Korencovi, všem ze 7. ročníku.

V průběhu kurzu jme měli několik návštěv. Dvakrát byl mezi námi pan ředitel Mgr. Zdeněk Chrástecký. U obou družstev zhodnotil výcvik a její úroveň a pomohl radou a svými postřehy. Navštívil nás taky pan starosta Mgr. Pavel Drda, žákům přivezl sladkosti i dobrou náladu. Dále pak byli za námi někteří rodiče, jedni s léky,  další s  potřebami pro své děti, jiní se svými názory na organizování výcviku.

Závěrem,  pozitivní a zcela zásadní je zejména to, že nedošlo k žádnému zranění, ani k porušení pravidel kurzu ( až na některé drobnosti).

Vedoucí kurzu Mgr. Ladislav Ludvigh

 

 

 

Sdílet: