Měsíc únor je v práci školy obvykle zklidňujícím obdobím poté, kdy je klasifikací ukončena práce v  1. pololetí. Přesto pro vycházející žáky nastává období závěrečné přípravy k přijímacím zkouškám. Zlínský kraj a jím zřizované střední školy se letos přidaly k pilotnímu ověřování, a tak většina žáků po odevzdání přihlášek do 15. 3. půjde zkusit tyto testy z češtiny a matematiky 15. dubna 2015 a páťáci 16. 4. 2015.

 

Probíhaly i některé soutěže, jichž se zúčastnili naši žáci. V okresním kole Olympiády z českého jazyka nás zastupovala K. Mikulenková a v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce L. Sehnalová. 27. února se v Rožnově konalo okrskové kolo recitační soutěže, ve kterém byly úspěšné žákyně  L. Parks z 1. třídy (1. místo), A. Randusová z 1. třídy (2. místo) v nulté kategorii a N. Gerlová ze 3. třídy (2. místo) v první kategorii.

 

Závodili i sportovci. Dva chlapci se přihlásili do závodů v klasickém lyžování. Konaly se 20. února ve Velkých Karlovicích a Lukáš Petružela skončil na dvoukilometrové trati na 17. místě. Možná že další úspěšní lyžaři vyrostou z některých třeťáků a čtvrťáků. Ti absolvovali v týdnu od 16. do 20. února lyžařský výcvik na Sachově studánce v Horní Bečvě.

 

Zájem o knihu podporují i čtenářské besedy. Tentokrát v knihovně besedovali s paní knihovnicí drzáčci.

 

 

Sdílet: