V úterý 21. 4. 2015 se společně sešli naši prvňáčci dohromady se svými rodiči a třídní učitelkou. Děti si pro své maminky a tatínky připravily pásmo básniček, písniček. Aby ukázaly, jak umí počítat, zahrály si společně na Početního krále.

Každý za sebe také ukázal, kolik umí písmenek a jak mu jde čtení.

Naše minibesídka se povedla, myslím, že rodiče i děti byli spokojeni. Dále byli rodiče seznámeni s prospěchem a chováním žáků a informováni o blížícím se plaveckém výcviku a školním výletě.

Dětem děkuji za pěkné vystoupení a rodičům za hojnou účast.

 

                                                                     Mgr. Vlaďka Slámová, tř. uč. 1. tř.

 

 

 

Sdílet: