V tomto měsíci samozřejmě spěje do závěru školní práce v jednotlivých třídách, uzavírají se známky, ale také se pořádají školní akce a jezdí se na výlety.

 

Na organizaci několika z nich se podíleli naši deváťáci, kteří vydatně pomohli při chystání stanovišť akce pro děti Pohádkový les. Sami také 19. 6. připravili soutěž Talent školy, v níž taneční část vyhrála skupina Girls from NY, složená z děvčat 1. – 5. třídy. Ve zpěvu zvolili posluchači jako nejlepšího Ondru Jaroně z 5. třídy. Deváťáci se také připravovali na rozloučení se školou a 24. 6. si nachystali „poslední zvonění“.

 

Zaneprázdnění byli i prvňáčci. 5.6. byli v knihovně pasováni na čtenáře, získali čtenářský průkaz a mohou do knihovny často zavítat. Navíc společně s druháky zhlédli v Janíkově stodole v Rožnově vystoupení tanečního oddělení ZUŠ a také pokračovali v plaveckém výcviku, který zakončili 25. 6. Druháci byli navštívit i ZŠ Záhumenní.

 

Náročné to měli i třeťáci. V týdnu od 8. června do 12. června pobyli na škole v přírodě na Soláni, kde se učili, hráli si, sportovali a soutěžili pod heslem Cesta do pravěku. Také v červnu navštívili koncert ZUŠ.

 

Někteří žáci dosáhli významné úspěchy a ocenění. Osmačka Lucka Fojtášová, která se věnuje bojovým sportům, získala ocenění hejtmana Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti v karegorii sportovní. A žákyně 1. až 5. třídy vedené nadšenými maminkami p. Spáčilovou a p. Vičanovou uspěly v taneční soutěži v Praze. Zvítězily a získaly úžasné ceny – dárky od Mattela a koncert Markéty Konvičkové pro školu.

 

V červnu se dokončovaly školní výlety. Třeťáci se čtvrťáky a taktéž šesťáci se sedmáky si zajeli do Ostravy, kde hlavním bodem byla návštěva Světa techniky ve Vítkovicích. Osmáci a deváťáci byli na třídenním výletě na Liberecku.

 

Mezi další zajímavé akce patří koncert Janáčkovy filharmonie v Novém Jičíně pro čtvrťáky a šesťáky, beseda na ÚP v Rožnově pro osmáky o volbě povolání, cyklistický výlet osmáků za golfem do Rožnova či 22. 6. sportovní olympiáda školy na Sahaře.

 

Byly také ukončeny dvě velké sběrové akce, jejichž organizátorku byla p. uč. Hladká: sběr plastových víček a sběr starého papíru.

 

K závěru školního roku patří také bilancování.  Ze 191 žáků školy jich 140 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli a 1 žák neprospěl. Bylo uděleno 116 pochval a 18 knižních odměn. Po převzetí vysvědčení, která deváťáci dostávají při slavnostním rozloučení na obecním úřadě, se mohou všichni rozjet vstříc prázdninovým dobrodružstvím.

 

 

Sdílet: