Ve dnech 8. – 10. června 2015 se uskutečnila exkurze žáků 8. a 9. třídy na Liberecko. Díky kombinaci turistiky, zábavy v aquaparku Babylon v Liberci a týmovým aktivitám v rámci tzv. TEPfaktoru v Chotilsku byla tato exkurze finančně náročná. A tak byli při její přípravě osloveni potenciální sponzoři, kteří by se mohli podílet na jejím spolufinancování.

Za vstřícnou reakci bychom za naše třídy chtěly poděkovat těmto firmám a lidem:

–      firmě COMMODUM, spol. s r. o. za sponzorský dar 3 000,- Kč (a také paní Petře Neřádové, která poskytnutí sponzorského daru zprostředkovala);

–          firmě Empemont s. r. o. zastoupené Mgr. Pavlem Kubějou za sponzorský dar 3 000, Kč;

–          Mgr. Pavlu Drdovi za sponzorský dar 2 000,- Kč;

–          panu Miloši Kapounovi za sponzorský dar 2 000,- Kč;

–          panu Petru Stodůlkovi za sponzorský dar 1 000,- Kč;

–          Ing. Ludmile Maléřové za sponzorský dar 1 000,- Kč.

Mgr. Eva Mandulová, třídní učitelka 8. třídy
Mgr. Šárka Pavlíčková, třídní učitelka 9. třídy

 

 

Sdílet: