Dne 30. dubna měli všichni žáci naší školy možnost navštívit výstavu konanou v Kulturním domě ve Vidči. Jednalo se o výstavu tvořivosti a rukodělných prací. Všechny vystavované práce byly výrobky místních občanů, proto mnohé děti mezi obrázky, náramky, hračkami či výšivkami našly často jméno někoho známého nebo blízkého.

Všechny vystavované výrobky byly prací místních občanů, kteří své produkty bezplatně na výstavu zapůjčili. Výstava byla otevřena od 1. května do 3. května. Děti nejvíce zaujaly dřevěné a háčkované hračky. Dále se dětem velice líbilo vyprávění paní H. Faltusové, která byla tak hodná a přišla nám ukázat praktickou ukázku paličkování. Děti na výstavě provázely a o své zážitky, jak těžké je takovouto výstavu uspořádat, se podělily Zdenka Holišová a Blanka Drdová.  Jménem všech dětí školy a také učitelů jim za pozvání na tuto výstavu děkuji.

Š. Pavlíčková

 

 

 

Sdílet: