V pondělí 29.června ráno proběhlo před školou vyhodnocení obou soutěží a to za účasti všech žáků školy i učitelů. Nadešel čas k ocenění tříd a jednotlivců za jejich celoroční pečlivou práci a tak se předávaly diplomy a mnoho cen. Ve sběru plastových víček jsme si vedli lépe než loni, za školu se nasbíralo celkem 160kg víček. Velká gratulace patří všem zúčastněným.

  1. místo 4. třída /38,910kg/
  2. místo 1. třída /34,060kg/
  3. místo 3. třída /21,913kg/

Nejlepší sběračkou vršků se stala Nikol Děcká z 1.třídy /11,074kg/

 

Letošní sběr papíru se uskutečnil 25. června. Od rána se vážilo, zapisovalo, třídilo a odváželo do sběrných surovin. Vybrali jsme 15 006 kg papíru a obdrželi částku28 060 Kč. Velké poděkování patří všem rodinám, které pro své děti domácí sběr připravily a přivezly a dále pak žákům 9. a 8. ročníku za pomoc ve školním dvoře. Speciálně děkuji R. Sušňovi a R. Korencovi ze 7. třídy, J. Michálkovi a V. Mertovi z 8. třídy a J. Heryánovi, V. Hýžovi, L. Jurčovi, J. Kubjátovi z 9. třídy za poctivě odvedenou práci ve sběrných surovinách po oba náročné dny a paní učitelce Smílkové za pomoc s organizací. A jak to všechno dopadlo?

  1. místo 3. třída /2480 kg/
  2. místo 1. třída /2230kg/
  3. místo 4. třída /2160kg/

Nejlepší sběračkou papíru byla Vendula Škařupová z 6. třídy /490kg/. Letos poprvé byly vyhlášeny také rodiny žáků, které se nejvíce podílely na tom, že jsme zázračným způsobem zaplnili 6 kontejnerů  a 1 dodávku sběrem papíru. Nejvíce nasbírala rodina Gerlová /Matouš 405Kg, Nela 404 kg/,rodina Onderková /Viktorie 326kg, Adam 327kg/ a Žlebčíková /Klára 305kg, Marie 305kg/ . Postupně takto bylo vyhlášeno 20 rodin a předáno 40 cen. Zbývá ještě poděkovat Richardu Machulovi – juniorovi za to, že to pro školu udělal za minimální peníze, aby dětem na akce zbylo co nejvíc. Děkuji, děkuji všem.

 

Mgr. Dagmar Hladká

 

 

 

Sdílet: